Bakteryjne zakażenie pochwy (BV)

Waginoza bakteryjna (ang. bacterial vaginosis, BV) jest jedną z najczęstszych infekcji pochwy i sromu. Zasadniczą przyczyną waginozy bakteryjnej są zaburzenia w obrębie mikroflory bakteryjnej pochwy, między innymi brak pochwowych pałeczek kwasu mlekowego odpowiedzialnych za odpowiednie pH pochwy (3,8–4,5).
/ 17.11.2007 13:22
Waginoza bakteryjna (ang. bacterial vaginosis, BV) jest jedną z najczęstszych infekcji pochwy i sromu. Zasadniczą przyczyną waginozy bakteryjnej są zaburzenia w obrębie mikroflory bakteryjnej pochwy, między innymi brak pochwowych pałeczek kwasu mlekowego odpowiedzialnych za odpowiednie pH pochwy (3,8–4,5).

W wyniku zaburzenia mikroflory pochwy ( spadek populacji bakterii Lactobacillus), następuje gwałtownie namnażanie się bakterii beztlenowych (np. Mobiluncus, Mycoplasma, Ureaplasma i Gardnerella). W przypadku BV w pochwie jest 1000 – krotnie więcej tych ostatnich, aniżeli w stanach prawidłowych, przy czym jedynie 1/10 stanowią bakterie tlenowe.
Jako efekt obniżonej liczby pałeczek Lactobacillus pH pochwy wzrasta powyżej normy (powyżej wartości 4,5, nawet do pH 7,0).

Objawy
Do objawów klinicznych należą o intensywnym rybim zapachu, nie stwierdza się natomiast bolesności, świądu oraz objawów podrażnienia. Przedmiotowo stwierdza się natomiast białawą jednorodną wydzielinę pokrywającą ściany i przedsionek pochwy. Rozpoznanie bakteryjnej waginozy u kobiet w wieku rozrodczym ustala się na podstawie stwierdzenia 3 z 4 kryteriów Amsela:
 • rzadka, biaława, jednorodna wydzielina z pochwy,
 • komórki typu „clue cells” w obrazie mikroskopowym,
 • pH wydzieliny pochwowej powyżej 4,5,
 • rybi zapach po dodaniu 10% KOH do próbki wydzieliny z pochwy.
Alternatywną metodą rozpoznania BW jest barwienie wymazu z pochwy metodą Grama i ocena materiału w skali Nugent, która opiera się na oszacowaniu proporcjonalnego udziału poszczególnych bakterii (Lactobacillus, Gardnerella, Bacteroides i Mobiluncus).

Czynniki sprzyjające
 • młody wiek,
 • zaburzenia miesiączkowania,
 • nieprawidłowo pojmowana higiena osobista (zwłaszcza irygacje pochwy naruszające mikroflorę),
 • przebyte zabiegi ginekologiczne, antybiotykoterapia,
 • wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna,
 • irygacje pochwy (np. po stosunku) preparatami do higieny intymnej,
 • częste zmiany partnerów seksualnych (mimo że BV nie jest uważane za chorobę przenoszoną drogą płciową),
 • zmiana stosowanych detergentów i zmiękczających płynów do płukania tkanin,
 • stosowanie perfumowanych środków higienicznych lub płynów do kąpieli,
 • na BV częściej zapadają również kobiety palące papierosy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!