Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego klasyfikuje kobietę do przeprowadzenia bardziej dokładnego badania kolposkopowego

Co może ujawnić badanie lekarskie w chorobach serca?

Diagnozowanie każdej choroby rozpoczyna się od dokładnego zebrania wywiadu oraz zbadania pacjenta. Dokładne zapoznanie się z dolegliwościami chorego, jak również ocena układu sercowo-naczyniowego są konieczne w diagnostyce chorób serca.
/ 05.01.2011 17:19
Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego klasyfikuje kobietę do przeprowadzenia bardziej dokładnego badania kolposkopowego

W przypadku schorzeń kardiologicznych na myśl przychodzi najpierw osłuchiwanie serca, ale stanowi ono tylko część pełnego badania. Wymaga połączenia z informacjami zebranymi podczas oceny wyglądu ogólnego chorego, zbadania tętna, ciśnienia tętniczego, badania palpacyjnego okolicy przedsercowej.

Po czym poznać, że chorujemy na serce?

Najpierw zaczyna się od wyglądu ogólnego pacjenta. Zwraca się uwagę na obecność duszności, bladej skóry, sinicy, palców pałeczkowatych. Bada się palpacyjnie tętno na tętnicy promieniowej, oceniając jego częstość, miarowość, wypełnienie.

Nieprawidłowości w badaniu tętna mogą być spowodowane zaburzeniami rytmu serca lub wadami zastawkowymi. Sprawdza się obecność tętna na innych tętnicach dostępnych badaniu palpacyjnemu: szyjnych, ramiennych, udowych, aorcie brzusznej, tętnicy grzbietowej stopy i piszczelowej tylnej.

W kardiologii bardzo ważny jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obydwu ramionach, niekiedy również na kończynach dolnych i w pozycji stojącej. Określone nieprawidłowości są charakterystyczne dla koarktacji aorty czy rozwarstwienia aorty. Ocenia się żyły szyjne. Ogląda się okolicę przedsercową pod kątem występowania zniekształceń, deformacji, widocznych tętnień. Sprawdza się lokalizację i charakter uderzenia koniuszkowego. Pewne nieprawidłowości w tych parametrach są charakterystyczne dla wad zastawkowych i świadczą o przeroście lub rozstrzeni poszczególnych jam serca.

Polecamy: Co powinniśmy wiedzieć o wadach serca?

Co można wysłuchać w sercu?

Ważne jest osłuchiwanie okolicy serca. Ocenia się rytm serca, jego miarowość, charakter tonów, ich ilość oraz obecność szmerów serca. W wadach zastawkowych serca szczególnie ważne są szmery serca. Dokonuje się ich podziału na skurczowe i rozkurczowe w zależności, w jakiej fazie pracy serca występują. Osłuchiwanie powinno być dynamiczne tzn. osłuchuje się serce na wdechu, podczas wstawania, kucania etc.

Pewne zmiany osłuchowe nad płucami również mogą świadczyć o chorobie serca. Są to szmery dodatkowe typu rzężeń i trzeszczeń a także ściszenie szmeru pęcherzykowego. Istotnych informacji może także dostarczyć badanie palpacyjne brzucha.

Zobacz też: Jakie badania wykonuje się w diagnostyce arytmii?

Chore serce to choroba całego organizmu

Ocenia się wielkość wątroby, która będzie powiększona w przebiegu prawokomorowej niewydolności serca z powodu wstecznego zastoju krwi. Infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia może towarzyszyć wodobrzusze oraz powiększenie śledziony, które można stwierdzić w badaniu brzucha. Osłuchuje się także jamę brzuszną pod kątem szmerów nad tętnicami nerkowymi.

Wszystkie stwierdzone zmiany w badaniu przedmiotowym pacjenta należy postarać się połączyć w całość i zlecić odpowiednie badania dodatkowe, które pozwolą potwierdzić postawioną wstępną diagnozę.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!