Diagnostyka nietrzymania moczu u kobiet

Jak już wspomniałam wcześniej, nietrzymanie moczu to choroba dotycząca obu płci, która wpływa na codzienne życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Zdecydowanie częściej zapadają na nią kobiety. Mamy różne rodzaje i stopnie nietrzymania moczu, co zostało omówione w artykule „Inkontynencja moczu – problem zarówno kobiet, jak i mężczyzn”.
/ 21.03.2009 23:16
Jak już wspomniałam wcześniej, nietrzymanie moczu to choroba dotycząca obu płci, która wpływa na codzienne życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Zdecydowanie częściej zapadają na nią kobiety. Mamy różne rodzaje i stopnie nietrzymania moczu, co zostało omówione w artykule „Inkontynencja moczu – problem zarówno kobiet, jak i mężczyzn”.

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami na temat nietrzymania moczu, pora na ich rozszerzenie. Zapoznajmy się zatem z metodami diagnostycznymi tego schorzenia. Trzeba wiedzieć, iż zależą one w dużej mierze od rodzaju i stopnia NTM.

Oto niezbędne metody diagnostyczne, wykonywane w celu rozpoznania nietrzymania moczu:

WYWIAD, zebrany w sposób ukierunkowany na chorobę. Powinien zawierać informacje na temat występowania czynników ryzyka oraz być uzupełniony o kwestionariusze pomagające w różnicowaniu typów NTM.

Diagnostyka nietrzymania moczu u kobiet

BADANIE GINEKOLOGICZNE, które ujawnia zaburzenia statyki narządów płciowych, nieprawidłowości hormonalne, takie jak np. hipoestrogenizm oraz pozwala na ocenę przepony moczowo-płciowej.

DZIENNICZEK MIKCJI*, zawierający informacje na temat:
  • diurezy dobowej (czyli ile moczu zostało wydalone) – norma mieści się w przedziale od 1100 ml do1800 ml na dobę
  • liczbę mikcji w ciągu dnia (nie więcej niż 7 za dnia, a w nocy 2)
  • średnią objętość moczu, która powinna się mieścić między 200 a 300ml, max 400-600ml
*mikcja to oddawanie moczu

TEST PODPASKOWY, oceniający w sposób obiektywny stopień nietrzymania moczu oraz stanowi ocenę skuteczności farmakoterapii, kinezyterapii i leczenia chirurgicznego. Często stosuje się jednogodzinny test podpaskowy. Może on ulegać modyfikacjom.

PRÓBA BONNEYA, to powszechna metoda diagnostyczna wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM), związanego z wykonywaniem ciężkiej pracy, kaszlnięciem, kichaniem itd. Pomaga także w prognozowaniu leczenia chirurgicznego. Polega na tym, że przy wypełnionym pęcherzu wykonuje się próbę kaszlową. Lekarz wprowadza palce do pochwy w celu uniesienia przedniej jej przedniej ściany, nie uciskając przy tym na cewkę moczowa i prosi o ponowne zakasłanie. Leczenie operacyjne ma obiecujące prognozy, jeśli mocz nie wypływa.

TEST PATYCZKOWY (Q-tip test), pomocny w diagnozowani WNM. Polega na wprowadzeniu do cewki moczowej patyczka higienicznego i obserwacji jego kąta nachylenia podczas tzw próby Valsalvy (np. podniesieniu ciśnienia w jamie brzusznej poprzez parcie).

BADANIE URODYNAMICZNE to składowa cystometrii, profilometrii cewkowej w spoczynku i przy kaszlu i uroflometrii. Określa ono najlepiej czynność dolnych dróg moczowych. Do badania należy mieć dobrze wypełniony pęcherz.

BADANIE WIDEOURODYNAMICZE
, polegające na wypełnieniu pęcherza środkiem kontrastującym i ocenie parametrów cystometrycznych (np. objętość zalegającego moczu, pojawienie się potrzeby oddania moczu przy różnym stopniu wypełnienia pęcherza, jej nasilenie bądź nieobecność itd.) oraz obserwacji funkcji dolnych dróg moczowych.

BADANIE USG
, które w swym obrazie pokazuje ewentualne zmiany w narządach płciowych i w drogach moczowych oraz ich przemieszczenie podczas mikcji i budowę.

REZONANS MAGNETYCZNY
uwidacznia struktury odpowiedzialne za utrzymanie statyki narządu rodnego kobiety i jej układu moczowego.

BADANIA DODATKOWE
, w których uwzględnia się badanie ogólne moczu, a czasem posiew moczu i antybiogram. Wynika to ze wzrostu podatności na infekcje układu moczowego u chorych z NTM.

Źródło:
Bręborowicz Grzegorz H., „Ginekologia”, Warszawa, PZWL 2005

Katarzyna Ziaja

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA