Jak dochodzi do zakażeń u narkomanów?

Jak dochodzi do zakażeń u narkomanów?
Narkomani, uzależnieni od substancji wprowadzanych drogą dożylną, są narażeni na przewlekłą ekspozycję na patogeny. Ciągłe naruszanie powłok skórnych przez wielokrotne wstrzyknięcia doprowadza do występowania zakażeń. Duże niebezpieczeństwo istnieje zwłaszcza wtedy, gdy sprzęt do infuzji nie jest jednorazowy, a jeszcze gorzej rokuje sytuacja, gdy używany jest przez kilka osób.
/ 31.01.2011 17:18
Jak dochodzi do zakażeń u narkomanów?

Narkomani są narażeni na przewlekłą ekspozycję na patogeny.  Wiąże się to z niebezpieczeństwem zakażeń wirusowych przenoszonych drogą krwi, związanych z niejałową igłą jak i zakażonych roztworów preparatów narkotycznych. Jednak częste podawanie narkotyków donaczyniowo jest również przyczyną częstych zakażeń bakteryjnych. Charakterystyczny dla tego stanu jest wzrost miana przeciwciał, czyli hipergammaglobulinemia.

Czym najczęściej zakażają się narkomani?

Drobnoustroje spotykane u narkomanów pochodzą głównie z bakteryjnej flory skóry. Mogą występować bakteryjne ropnie: gronkowcowe, paciorkowcowe, zapalenia tkanki podskórnej spowodowane przez beztlenowce. Te ostatnie mogą powodować powstawanie zakrzepów w żyłach, co wiąże się z ich zapaleniem. Powstawanie zakrzepów w żyłach obwodowych grozi również powikłaniem w postaci zatoru płuc oraz zapaleniem wsierdzia prawej połowy serca. Patogeny pochodzące z tych lokalnych ognisk są spotykane w posiewach krwi oraz są odpowiedzialne za występowanie zapalenia mięśnia sercowego u narkomanów. Do innych bakterii powodujących zapalenie serca u narkomanów należą również enterokoki, paciorkowce zieleniejące. Razem z zapaleniem wsierdzia równie często powodują zapalenie zastawek (zwłaszcza trójdzielnej, rzadziej aortalnej lub dwudzielnej).

Do częstych zakażeń krwiopochodnych należą także zakażenia wątroby wirusami hepatotropowymi: HCV, HDV oraz HBV. Poważne są również zakażenia HIV oraz zakażenie krętkiem kiły.

Jakie choroby są najczęstsze?

Z zakażeń krwiopochodnych układu wydalniczego można wymienić ropnie nerek, głównie pochodzenia gronkowcowego. Częste także u narkomanów są zapalenia płuc. Zapalenia płuc mogą powstać drogą krwiopochodną lub w trakcie zachłyśnięcia się treścią pokarmową na skutek zaburzeń świadomości. Wówczas patogen zakaźny będzie pochodził z flory jamy nosowo - gardłowej.

W końcu narkoman hospitalizowany może nadal przyjmować narkotyki drogą dożylną. Grozi to również nadkażeniami, jednak tym razem florą bakteryjną typową dla tej niszy szpitalnej - o wiele groźniejszej niż naturalna.

Rozsiew krwiopochodny może być również przyczyną zapalenia kości oraz septycznego zapalenia stawów. Natomiast często spotykane zaburzenia świadomości u narkomanów mogą być spowodowane nie tylko przez narkotyki, ale także przez zakażenie ośrodkowego układu nerwowego ( bakteryjne zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, ropnie mózgu).

Narkomani to grupa pacjentów, która sprawia problem diagnostyczny i kliniczny, jednocześnie jest trudna do leczenia. Problemem leczniczym jest nie tylko wysokie ryzyko zakażenia, ale także uzależnienie, które często jest przyczyną nawrotów chorób zakaźnych u tych osób.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA