Pani Anna Komorowska / Foto KPRP/Łukasz Kamiński fot. Materiały prasowe

Nowoczesne rodzicielstwo według Pierwszej Damy Pani Anny Komorowskiej - wywiad

Jak według Pierwszej Damy Pani Anny Komorowskiej powinno wyglądać nowoczesne rodzicielstwo? Jakie wartości w procesie wychowawczym są według Pani Anny najważniejsze? Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Małżonką Prezydenta RP, która objęła honorowym patronatem kampanię „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”.
Pani Anna Komorowska / Foto KPRP/Łukasz Kamiński fot. Materiały prasowe

Kim, w Pani odczuciu, jest świadomy rodzic - rodzic przyszłości?

- Świadomy rodzic to przede wszystkim ktoś kto mentalnie i emocjonalnie jest dojrzały na przyjęcie dziecka i gotowy do podjęcia wysiłku przygotowania go do jak najlepszego funkcjonowania w otaczającym go świecie.

Co było dla Pani najbardziej wartościowym źródłem wiedzy podczas wychowywania własnych dzieci?

- Czasy kiedy z mężem wychowywaliśmy nasze dzieci były inne niż te, w których żyjemy obecnie. Wtedy takie źródła wiedzy jak poradniki, czasopisma były dostępne w sposób ograniczony, a Internetu nie było w ogóle. Dlatego też wychowanie opieraliśmy głównie na doświadczeniu rodziny czy znajomych, często powielając metody naszych rodziców, ale też szliśmy własną drogą.

Jakie wartości i działania w procesie wychowawczym uważa Pani za najważniejsze?

- Dziecko powinno wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu, że jest ważne i kochane. Zapewnić to może mocna, szczęśliwa rodzina, w której są dobre relacje między rodzicami, między rodzicami a dziećmi, a także między rodzeństwem. Dzieci powinny być obdarzone miłością, ale także szacunkiem, uwagą i zrozumieniem, powinny mieć także jasno określone reguły postępowania. Łatwiej ich przestrzegać, gdy rodzice są zgodni co do priorytetów wychowawczych.

Czego najbardziej potrzebuje współczesny rodzic, aby mógł dać dziecku wszystko to co jest niezbędne do wychowania szczęśliwego człowieka?

- To trudne pytanie. Chyba przede wszystkim z jednej strony poczucia odpowiedzialności (ale nie tej paraliżującej) za dziecko, z drugiej zaś przekonania, że w procesie wychowania ma wielu sojuszników. Mam na myśli zarówno bliższą jak i dalszą rodzinę, sąsiadów, szkołę, społeczność lokalną i wreszcie państwo.

Polecamy: Idea integralnego rozwoju - sposób na wychowanie szczęśliwego dziecka

Jak ocenia Pani kompetencje współczesnego rodzica?

- Bywa z nimi różnie, jak to w każdej dziedzinie. Jest wielu rodziców znakomicie przygotowanych do pełnienia swojej roli, ale oczywiście spotykamy się z rodzinami dysfunkcyjnymi. Przykładów, zwłaszcza tych drugich, dostarczają nam niemal codziennie media. Analizując te drastyczne niekiedy przypadki widzimy, że być może tragedii można było uniknąć, gdyby odpowiednio wcześnie dotarła tam pomoc ze strony najbliższych czy kompetentnych służb. Dlatego tak istotne jest, by wdrażać i promować programy, które pomogą rodzinom. Cenniejsze bowiem niż krytyka są pozytywna edukacja oraz propagowanie dobrych wzorów. Ważne są wszystkie inicjatywy, które upowszechniają wiedzę o rozwoju dziecka oraz wspierają świadome podejście do tworzenia rodziny i wychowywania dzieci. Razem z mężem staramy się promować nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie, zachęcając tym samym do pozytywnych zmian w społeczeństwie. Jednym z przykładów może być, zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP konkurs „Dobry klimat dla rodziny”, którego istotą jest promowanie inicjatyw samorządowych służących rodzinom w naszym kraju. Konkurs ma na celu wyróżnienie gmin i powiatów, które podejmują działania wspierające rodziny, pomagające rozwiązywać ich problemy. Prezydent RP docenił również zaangażowanie i efekty trudu wychowawczego rodziców, zarówno biologicznych jak i adopcyjnych, przyznając im odznaczenia państwowe w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Polecamy: Kodeks Dobrych Praktyk Wychowawczych

Co spowodowało, że zechciała Pani objąć honorowym patronatem kampanię Fundacji Rodzice Przyszłości?

- Niezwykle cieszy mnie Państwa inicjatywa, która jest przykładem w jaki sposób kreatywnie podchodzić do rozwiązywania problemów tak istotnych, nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale całego społeczeństwa. Podejmujecie Państwo działania służące wsparciu rodzicielstwa w szerokim zakresie, od aspektów medycznych, przez kwestie psychologiczne, społeczne, rozwój fizyczny, emocjonalny, po procesy edukacyjne. Jest to podejście, którym kieruję się w swojej działalności i które jest bliskie problematyce podejmowanej w Kancelarii Prezydenta RP, dlatego z głębokim przekonaniem objęłam patronatem Państwa inicjatywę.

Życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań, albowiem są one niezwykle cenne dla kształtowania polskiej polityki rodzinnej, dla polskiej rodziny. Pamiętajmy, że z dzieci, które miały szczęśliwe dzieciństwo, wyrosną w przyszłości szczęśliwi i twórczy ludzie.

Wywiad przeprowadziła: Katarzyna Stoparczyk, Program Trzeci Polskiego Radia

Zobacz także: Brian Tracy o integralnym rozwoju dzieci - cykl filmów

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)