Macica/fot. Fotolia

„Profilaktyka łączy pokolenia” – Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

W dniach 21-27 stycznia 2013 r. obchodzony jest VII Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Inicjatywa ta przede wszystkim ma na celu podkreślanie szczególnej roli badań profilaktycznych, które mogą uchronić przed diagnozą nowotworową, a nawet uratować kobietom życie.
/ 24.01.2013 12:39
Macica/fot. Fotolia

Co roku słyszymy o niepokojących statystykach zapadalności i umieralności na raka szyjki macicy w Polsce, Europie i na świecie. Mimo to, wciąż wielu kobietom brakuje kompleksowej wiedzy na temat możliwości profilaktyki, a także trudno im przełamać wstyd i obawy związane z badaniem cytologicznym.

Rak szyjki macicy powinien przestać być tematem tabu w kręgu kobiet bez względu na wiek. Profilaktyka jest prosta, bezbolesna, a jest w stanie zapobiec tej chorobie i uratować życie niejednej kobiecie. Takie przesłanie przyświeca tegorocznemu Europejskiemu Tygodniowi Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Nie sposób przejść obojętnie obok liczb, które pokazują, że w Polsce zarówno współczynnik zachorowalności, jak i śmiertelności na raka szyjki macicy jest jednym z najwyższych w Europie1 i wynosi około 7 przypadków na 100 tysięcy. Te oraz inne alarmujące dane, powinny być ostrzeżeniem dla kobiet, które do tej pory nie wykazywały zainteresowania lub bagatelizowały swoje zdrowie intymne. Pretekstem do podnoszenia świadomości, otwartej dyskusji i licznych działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania RSM jest Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Badaj się i dawaj dobry przykład!

Na raka szyjki macicy może być narażona każda kobieta. Szacuje się, że około 80% kobiet przechodzi przynajmniej raz w życiu zakażenie onkogennym typem wirusa HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)2,3,4. Chociaż nie u każdej kobiety dojdzie do rozwoju chorobowo zmienionych komórek, to HPV jest warunkiem koniecznym do rozwoju raka szyjki macicy5.

Rak szyjki macicy to choroba, przed którą można się uchronić, a co więcej w sytuacji zachorowania na nią – zwalczyć ją. Taką właśnie możliwość dają badania cytologiczne, które wykonywane regularnie, pozwalają na wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju i umożliwiają całkowite wyleczenie choroby6.

Od paru lat Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca pacjentki do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy6. Odwiedzając ginekologa, matki dają przykład swoim córkom, jak należy dbać o swoją kobiecość i uczą odpowiedzialności za zdrowie intymne. Co więcej, powszechne i aktualne staje się stwierdzenie, że bardziej opłacalne jest zapobieganie chorobie niż jej leczenie.

Zaszczep swoją córkę

Dzięki postępowi medycyny, w ramach profilaktyki pierwotnej, szansą na walkę z tą chorobą są szczepienia przeciw wirusowi HPV. W Polsce są one rekomendowane m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) dziewczętom w wieku 11-12 lat, a także zalecane pomiędzy 13. a 18. rokiem życia7,8. Dlatego też warto, aby matka, która posiada bogatsze doświadczenie i wiedzę w zakresie raka szyjki macicy, była otwarta na rozmowę z wkraczającą w dojrzałość córką i po wspólnym uzgodnieniu i konsultacji z lekarzem podjęła decyzję o jej zaszczepieniu. Warto pamiętać, że regularne badania cytologiczne w połączeniu ze szczepieniami przeciwko HPV zapewniają skuteczną i długotrwałą ochronę przed rakiem szyjki macicy9. Szczepienie przeciwko wirusowi HPV jest szczepieniem zalecanym, które znajduje się w polskim Programie Szczepień Ochronnych (PSO)10.

O Europejskim Tygodniu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

W dniach 21-27 stycznia 2013 r. obchodzony jest VII Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Inicjatywa ta przede wszystkim ma na celu podkreślanie szczególnej roli badań profilaktycznych, które mogą uchronić przed diagnozą nowotworową, a nawet uratować kobietom życie. Co roku do polskiej edycji tygodnia przyłącza się liczne grono ekspertów, instytucji zdrowotnych oraz celebrytów, które wspólnymi siłami edukują i uświadamiają kobiety, nt. możliwości ochrony przed rakiem szyjki macicy. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest europejska organizacja ECCA – European Cervical Cancer Association11.

Referencje:

 1. Iwanowicz - Palus G. i wsp. Raport: Wiedza i postawy kobiet wobec profilaktyki raka szyjki macicy; www.wydawnictwo.umlub.pl
 2. Baseman JG et al. J Clin Virol 2005; 32 Suppl 1; S16−24 
 3. Ho GY et al. N Engl J Med 1998; 338: 423–8
 4. Brown DR et al. J Infect Dis 2005; 191: 182–92
 5. Wallboomers JH i wsp. J Pathol 1999; 189: 12−9; 2. Bosch FX i wsp. J Clin Pathol 2002; 55: 244–65.
 6. http://www.bezplatnacytologia.pl/
 7.  Kotarski J. i wsp. Uzupełnione stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepień przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV), Ginekologia Polska 2009;80:870-876
 8. Chybicka A. i wsp. Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt i młodych kobiet. Pediatria Polska, 2010, tom 85, nr 4, ISSN 0031-3939;
 9. http://www.kwiatkobiecosci.pl/Article/view/list/id/11
 10. Program Szczepień Ochronnych na rok 2012. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz. 71).
 11. http://www.prawapacjenta.eu/?pId=2215 http://www.ecca.info/pl; dostęp: 14.01.2013.

Zobacz też dział Rak szyjki macicy

Źródło: materiały prasowe Marketing&Communications Consultants/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!