Badanie w gabinecie/ fot. Fotolia

Prywatyzacja kolejnych uzdrowisk

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych zabrał głos w sprawie prywatyzacji uzdrowisk. Jego zdaniem warto zastanowić się, czy przyjęcie zmian do rozporządzenia ministra skarbu w uzdrowisk będzie gwarantowało utrzymanie lecznictwa uzdrowiskowego na dotychczasowym poziomie. Zdaniem samorządu, w tej chwili to jest najważniejszy priorytet w planach prywatyzacyjnych.
Badanie w gabinecie/ fot. Fotolia

W ostatnich dniach lipca br. wiele uwagi poświęcono dyskusji na temat prywatyzacji uzdrowisk i związanymi z nimi zmianami do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 roku w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji. Projekt rozporządzenia wywołał wiele niepokoju wśród osób, których to bezpośrednio dotyczy, czyli pracowników i pacjentów (kuracjuszy).

Zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych utrudnia brak precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, czym zmiany są podyktowane oraz jakie korzyści przyniesie prywatyzacja dla pacjenta, personelu, samego uzdrowiska lub też Skarbu Państwa. Zdaniem Ministerstwa Skarbu Państwa proponowane zmiany uwzględniają opinie, jakie przedstawiły resortowi wybrane uzdrowiska. Wskazały w nich potrzeby finansowe niezbędne do zmodernizowania bazy lokalowej, w tym remonty, inwestycje, a także podkreśliły konieczność poszerzenia działalności komercyjnej. Przyjęcie powyższej regulacji stworzy obecnym zakładom możliwość prywatyzacji oraz uzyskania środków finansowych na rozwój.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, korzystając z możliwości wyrażenia opinii odnośnie do funkcjonowania ochrony zdrowia w kontekście zaproponowanej prywatyzacji kolejnych sześciu uzdrowisk, uważa że priorytetem jest utrzymanie dotychczasowej działalności leczniczej uzdrowisk. Uzdrowiska mają olbrzymi potencjał kadrowy, łóżkowy a przede wszystkim leczniczy. Niektóre z nich stanowią jedyną w kraju bazę szkoleniową dla osób specjalizujących się w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Należy zadać pytania, czy przyjęcie zmian do powyższego rozporządzenia będzie gwarantowało utrzymanie lecznictwa uzdrowiskowego na dotychczasowym poziomie, czy dostęp do lecznictwa uzdrowiskowego o różnych kierunkach leczniczych zostanie zapewniony zgodnie z zapisami ustawowymi o równym i powszechnym dostępie do lecznictwa uzdrowiskowego?

Samorząd pielęgniarek i położnych uważa, że ważnym elementem w kwestii prywatyzacji jest nie tylko pozyskanie od inwestorów środków na inwestycje i rozwój, ale przede wszystkim zagwarantowanie dostępności dla rehabilitacji dzieci, osób z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością. Konieczne jest również utrzymanie zatrudnienia wykwalifikowanych pielęgniarek, które są przygotowane do realizacji opieki nad pacjentem w warunkach uzdrowiskowych.

Należy podkreślić, że działania prywatyzacyjne powinny być poprzedzone zarówno analizą poprawy funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk, jak i analizą zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia uzdrowiskowe.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!