"Przejmij kontrolę – wygraj z astmą!"

Ruszył ogólnopolski program edukacyjny, którego zadaniem jest przekonanie chorych, że opanowanie uciążliwych objawów astmy jest w ich zasięgu.
/ 18.04.2011 14:25
"Przejmij kontrolę – wygraj z astmą!" to ogólnopolski program edukacyjny, który skierowany jest zarówno do osób chorych na astmę, jak i lekarzy. Jego głównym zadaniem jest przekonanie, że kontrola astmy, czyli opanowanie uciążliwych objawów umożliwiające normalne funkcjonowanie pacjenta, jest w ich zasięgu. Właściwe rozpoznanie i ocena stopnia ciężkości astmy przez lekarza, oraz stosowanie się do zaleceń lekarskich, czyli dobra współpraca lekarza z pacjentem, to warunki niezbędne do uzyskania kontroli choroby (czyli braku dolegliwości).


Test kontroli astmy oraz książeczka zdrowia chorego na astmę to najważniejsze
elementy programu "Przejmij kontrolę – wygraj z astmą!" mające zmotywować pacjentów do systematyczności w podejściu do stosowania zaleconej terapii. Od teraz pacjenci mogą otrzymać od swojego lekarza Test Kontroli Astmy wraz z Książeczką Zdrowia Chorego na Astmę umożliwiającą systematyczne rejestrowanie wyników Testu i zaleceń lekarskich. Test Kontroli Astmy jest już dostępny on-line. Osoby chore na astmę mogą wykonać Test na stronie www.astma.edu.pl. Tam mogą również skonsultować się ze specjalistą, sprawdzić aktualną mapę pylenia roślin i uzyskać wiele cennych informacji na temat choroby, jaką jest astma.

Astma jest powszechnie występującą chorobą przewlekłą. Charakteryzuje się rozwijającym w drogach oddechowych stanem zapalnym i zwężeniem oskrzeli. W astmie o łagodnym przebiegu zwężenie oskrzeli występuje okresowo, może jednak nabrać charakteru utrwalonego. Jego nasilenie może zmieniać się nawet w krótkich odstępach czasu, spontanicznie, bądź pod wpływem zastosowanego leczenia.
Do objawów astmy zalicza się: świsty, duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej i kaszel. Co szczególnie istotne, objawy astmy najczęściej prowadzą do ograniczeń w aktywności życiowej pacjentów i pogorszenia jakości życia. Pacjenci ograniczają aktywność fizyczną, wychodzenie z domu, przebywanie w grupie, etc. Astma może również powodować utrudnienia w życiu zawodowym, prowadząc do poczucia zagrożenia.


Co oznacza kontrola astmy?
Astma jest chorobą cechującą się dużą zmiennością. Z różną częstotliwością w ciągu dnia i nocy pojawia się, czy też nasila duszność. U części chorych występuje również kaszel. Oba te objawy są często powodem nocnych przebudzeń. W leczeniu astmy dąży się do wyeliminowania ww. dolegliwości oraz zmniejszenia stosowania szybko działających leków rozkurczających oskrzela. Uzyskanie takiego stanu określa się mianem pełnej (optymalnej) kontroli choroby (25 punktów w Teście Kontroli Astmy).


Test Kontroli Astmy
Jest to nowe, proste narzędzie o udokumentowanej skuteczności, umożliwiające ocenę stopnia kontroli astmy oraz stanu zdrowia pacjenta zarówno w gabinecie lekarskim, jak i w domu chorego. Test jest łatwy do wykonania przez pacjenta, a jego wyniki proste do interpretacji przez lekarza.

Na Test Kontroli Astmy składa się 5 pytań. Za odpowiedź na każde z pytań pacjent otrzymuje od 1 do 5 pkt. 25 punktów zebranych za odpowiedzi oznacza pełną kontrolę astmy, 20-24 to dobra/ zadowalająca kontrola. 19 punktów i poniżej oznacza niezadowalające opanowanie astmy/ astmę niekontrolowaną. Pytania nawiązują do kryteriów kontroli (opanowania) astmy wg GINA.
Optymalna wydaje się sytuacja, w której pacjent zachęcony przez lekarza lub pielęgniarkę, każdorazowo przed wizytą kontrolną wypełnia test i informuje lekarza o ilości uzyskanych punktów.
Niepodważalną zaletą Testu Kontroli Astmy jest fakt, że można go łatwo wykonać w domu, przychodni, on-line na stronie internetowej etc. Poprzez swoją powszechność i łatwość zastosowania wprowadził nową jakość w relacji pacjent–lekarz umożliwiając przekazanie precyzyjnych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta z astmą.
orangef


Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!