Rehabliltacja/fot. Fotolia

Seminarium „Innowacje w ortopedii i terapii osteoporozy”

11 stycznia 2013 roku w godzinach 10.00-16.00 w Warszawie odbędzie się seminarium „Innowacje w ortopedii i terapii osteoporozy – ocena dostępności w Polsce”. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Zdrowie.wieszjak.polki.pl objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.
/ 04.01.2013 09:32
Rehabliltacja/fot. Fotolia

Seminarium „Innowacje w ortopedii i terapii osteoporozy – ocena dostępności w Polsce” odbędzie się 11 stycznia 2013 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN na ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Potrwa od godziny 10.00 do 16.00. Wstęp na seminarium jest bezpłatny.

Spotkanie poświęcone będzie problemom związanym z dostępnością do nowoczesnych metod leczenia wykorzystywanych w ortopedii oraz terapii osteoporozy Polsce.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części. Pierwszą część stanowić będą prezentacje zaproszonych prelegentów. Z kolei w drugiej części spotkania odbędzie się debata z konferencją prasową na temat możliwości zniesienia barier dostępu do nowoczesnych metod leczenia, wykorzystywanych w ortopedii oraz terapii osteoporozy.

Przewodnictwo nad Komitetem Naukowym Seminarium zgodził się objąć prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk, specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Kierownik Kliniki Reumoortopedii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie. W skład Komitetu Naukowego Seminarium wchodzą również: prof. dr hab. med. Edward Czerwiński – specjalista w zakresie chorób kości i stawów oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej  oraz kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki – kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – kierownik Kliniki Ortopedii CMKP Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w Otwocku; prof. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;
oraz  lek. med. Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care.

Plan seminarium:

10:00-10:15 Otwarcie: Przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości – Prof. Paweł Małdyk

10:15-10:45 Wystąpienie przedstawiciela Ministra Zdrowia*, Narodowego Funduszu Zdrowia*

10:45-10:55 Prof. Paweł Małdyk – Obecny kształt polskiej ortopedii – jacy jesteśmy

10:55-11:10 Prof. Jarosław Czubak – Dysplazja stawu biodrowego u dzieci - przemijające zagrożenie, rozwój poradni preluksacyjnych i badań USG stawu biodrowego

11:10-11:20 Prof. Jacek Kaczmarczyk* – Wczesne wykrywanie wad postaw u dzieci

11:20-11:35 Prof. Wojciech Marczyński (współautor dr n. med. Marcin Obrębski) – Centra urazowe – niespełnione nadzieje, co dalej z urazami mnogimi i wielonarządowymi

11:35-11:50 Dr Artur Bogucki – Dostępność do zaopatrzenia ortopedycznego. Jakość zaopatrzenia, poziom refundacji, dostęp do zaopatrzenia

11:50-12:05 Prof. Paweł Małdyk i Prof. Andrzej Górecki – Od przetargów asortymentowych do systemu przetargu komisowego. Zakupy centralne i konieczność prowadzenia rejestru w celu zapewnienia jakości. Poszukiwanie systemu obniżania kosztów implantów

12:05-12:30 Przerwa kawowa 12:30-12:55 Prof. Edward Czerwiński i Jarosław Amarowicz – Zagrożenie i zasady zapobiegania złamaniom osteoporotycznym w Polsce

12:55-13:10 Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska – Dostępność pacjentów do nowoczesnych sposobów leczenia osteoporozy w Polsce i w Europie

13:10-13:25 Lek. med. Przemysław Borowy – Upadki jako jedna z przyczyn inwalidztwa i zgonów. Konieczność prewencji i ograniczenia kosztów z tym związanych

13:25-13:35 Dr Witold Witkowski – Brak ciągłości terapii po wypisaniu chorego z oddziału szpitalnego - dostępność do rehabilitacji

13:35-13:50 Lek. med. Krzysztof Łanda – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce - na przykładzie ortopedii - Barometr WHC; Działalność Fundacji Watch Health Care

13:50-14:15 Przerwa kawowa 14:15-14:30 Prof. Paweł Małdyk – podsumowanie wystąpień

14:30-16:00 Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości rozwiązania problemów z dostępem do leczenia w ortopedii w Polsce (Prowadzący: lek. med. Krzysztof Łanda)

16:00-16:05 Potrzeby informacyjne pacjentów – wytyczne i standardy postępowania na portalu WHC, następnie zamknięcie Seminarium

16:05-16:50 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer

*w oczekiwaniu na potwierdzenie ew. udziału i wystąpienia.

Za najczęstszą przyczynę niepełnosprawności uznaje się obecnie złamania związane w osteoporozą.  Sytuacja jest dramatyczna – obecnie w Polsce szacuje się, że osteoporoza dotyka 2,4 mln kobiet oraz 400 tys. mężczyzn. U osób po 50 r.ż. występuje ona u  30% kobiet i 8% mężczyzn.  Życiowe ryzyko złamania kobiety 50-letniej wynosi aż 40%! Jak pokazują prognozy demograficzne, w obliczu dalszego narastającego procesu starzenia się społeczeństwa można spodziewać się, iż liczba ta wzrośnie nawet do 3,5 mln w 2035 roku.

Brak wsparcia chorych w postaci braku refundacji lub wąskie kryteria refundacyjne dla nowoczesnych leków w stosowanych leczeniu osteoporozy stawiają Polskę na niechlubnym pierwszym miejscu wśród krajów europejskich, gdzie chorzy nie mają zapewnionego dostępu do najskuteczniejszych oraz poprawiających komfort ich życia leków.

Sytuację w polskiej ortopedii pokazują najnowsze wyniki Raportu, jakim jest  Barometr Fundacji WHC, na którym widać, że sytuacja w tej dziedzinie medycyny jest szczególnie zła na tle pozostałych dziedzin  (rys 1 ).

Rysunek 1. Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny w październiku i listopadzie 2012 (w mies.)

Największe ograniczenia w dostępie do świadczeń napotykają pacjenci właśnie w tej dziedzinie medycyny, np. na zabieg endoporotezoplastyki stawu kolanowego (przypadek pilny!) pacjent zmuszony jest czekać obecnie ok. 3 lat (rys.2), mimo iż jest to świadczenie, które widnieje na liście świadczeń gwarantowanych przez NFZ (więcej informacji na www.barometrwhc.pl oraz www.korektorzdrowia.pl). Biorąc pod uwagę koszt wykonania takiego zabiegu prywatnie (wynoszący nawet ok. 10 000 zł!) mamy do czynienia z poważnymi ograniczeniami dostępu zafundowanymi polskim pacjentom.

Rysunek 2. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pozostałymi kwestiami wymagającymi zainteresowania jest brak sprawnie funkcjonującego systemu kompleksowej opieki nad chorym po wypisie ze szpitala, jak również bariery w dostępie do rehabilitacji, na które napotykają chorzy.

Zobacz też serwis Rehabilitacja

Źródło: materiały prasowe WHC/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)