Trudne pojęcia medyczne - neurologia

Czasem w opisach chorób układu nerwowego możemy przeczytać rozmaite, obco brzmiące określenia objawów. Niejednokrotnie także będąc u lekarza można usłyszeć niektóre z nich. Poniżej przedstawiamy trudne pojęcia medyczne z dziedziny neurologii najczęściej „słyszane” i budzące wiele strachu, gdyż dla normalnego człowieka pozostają niejasne…
/ 06.08.2013 06:40

Czasem w opisach chorób układu nerwowego możemy przeczytać rozmaite, obco brzmiące określenia objawów. Niejednokrotnie także będąc u lekarza można usłyszeć niektóre z nich. Poniżej przedstawiamy trudne pojęcia medyczne z dziedziny neurologii najczęściej „słyszane” i budzące wiele strachu, gdyż dla normalnego człowieka pozostają niejasne…

Trudne pojęcia medyczne – neurologia

Fot. Depositphotos

adiadochokineza – niemożność wykonywania ruchów naprzemiennych

afazja amnestyczna - utarta zdolności nazywania zjawisk, przedmiotów i stanów, które osoba potrafi określić opisując je

afazja czuciowa (sensoryczna) - brak zdolności łączenia usłyszanych dźwięków w słowa, co powoduje trudności w rozumieniu przez osobę chorą tego, co się do niej mówi

afazja ruchowa (motoryczna) – chory rozumie mowę innych, ale jego odpowiedzi są formułowane w myślach, bez możliwości ich wypowiedzenia

agnozja – niemożność rozpoznawania przedmiotów z otoczenia, które są znane

agrafia – częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, wynikająca z uszkodzenia układu nerwowego

akalkulia – niemożność liczenia nawet prostych sum

akatyzja – „dreptanie w miejscu”, trudności z przebywaniem w jednej pozycji, przymus poruszania się, częsty objaw w przypadku stosowania leków psychotropowych

akinezja – niemożność podjęcia ruchu – objaw choroby Parkinsona

aleksja – niezdolność czytania

allodynia - odczuwanie bólu na skutek bodźców niewywołujących bólu np. przytulania, głaskania

amnezja – niepamięć

amimia - zaburzenia mimiki twarzy

analgezja – nieodczuwanie bólu, może być wywołana lekami lub wynikać z uszkodzenia układu nerwowego

anencefalia – brak mózgu – wada polegająca na niewykształceniu się mózgu, prowadząca do śmierci

anosmnia - całkowita utrata węchu

apraksja – upośledzenie wykonywania ruchów precyzyjnych, zamierzonych, celowych

atetoza – wykonywanie nierytmicznych, nieświadomych i niezgrabnych ruchów

bradykinezja – spowolnienie ruchowe, charakterystyczne w chorobie Parkinsona

dysartria – zaburzenia artykulacji słów spowodowane zaburzeniami narządów mowy

dysfagia – zaburzenia połykania

dystonia – występowanie u chorego ruchów mimowolnych powodujących skręcanie i wyginanie różnych partii ciała, co może prowadzić do przyjecia nienaturalnej postawy

epilepsja – padaczka

fascykulacje – samoistne skurcze włókien mięśniowych

fibrylacje - drżenia włókienkowe języka występujące w stwardnieniu zanikowym bocznym

hiperestezja - przeczulica - nadmierna wrażliwość na bodźce, jak dotyk, dźwięk, zapach itd.

koma – śpiączka

mioklonie – zrywania mięśni wynikające z uszkodzeń w obrębie mózgu lub rdzenia kręgowego

neuron
– komórka nerwowa

neuropatia – uszkodzenie nerwów obwodowych powodujące zaburzenia czucia

niedowład – zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu np. kończyną spowodowane defektem układu nerwowego

oczopląs – drgania gałek ocznych

odruch – reakcja na bodziec

otępienie – demencja – obniżenie sprawności umysłowej spowodowane uszkodzeniem, zwyrodnieniem mózgu

paraliż – porażenie – niemożność wykonywania ruchów z powodu braku dopływu impulsów nerwowych do mięśni

parestezja – czucie opaczne – nieprzyjemne wrażenie, takie jak drętwienie, mrowienie „przebiegnięcie prądu”, zmiana temperatury skóry (pieczenie, zmrożenie)

spastyczność – wzmożone napięcie mięśni

stereotypie – stałe powtarzanie ruchów bezcelowych, wypowiedzi i postaw zwykle przez osoby z deficytem intelektualnym; są to np. ruchy klaskania, uderzania głową, ssania palców, wypowiadanie sylab

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!