USG tarczycy - jakich informacji dostarcza to badanie?

USG tarczycy - jakich informacji dostarcza to badanie?

Dzięki USG lekarz może ocenić miąższ tarczycy i znaleźć zmiany wymagające dalszej diagnostyki oraz leczenia. USG tarczycy jest nie tylko badaniem diagnozującym, ale służy również do monitorowania leczenia oraz kontroli zmian. Jak odczytać wyniki tego badania?
/ 09.11.2010 00:01
USG tarczycy - jakich informacji dostarcza to badanie?

USG jest najczęściej wykorzystywanym badaniem obrazującym tarczycę. Jest ono bezpieczne, powszechnie dostępne, stosunkowo tanie i niewymagające żadnego specjalnego przygotowania pacjenta. Otrzymując opis badania USG, możemy dowiedzieć się z niego, jak położona jest tarczyca i jakie ma wymiary. Za prawidłową uznaje się objętość tarczycy, która nie przekracza 20 ml u kobiet i 25 ml u mężczyzn . Następną informacją, którą możemy odczytać z wyniku badania USG jest ocena tzw. echogeniczności miąższu tarczycy. W opisie USG znajduje się również informacja o tym, czy w tarczycy stwierdzono obecność zmian (guzków), a jeśli tak, to gdzie są położone, jakie mają wymiary, czy ich wygląd sugeruje, że charakter złośliwy. USG tarczycy pozwala ocenić prawdopodobieństwo, z jakim dana zmiana w obrębie tarczycy jest nowotworem złośliwym. Nie pozwala natomiast postawić ostatecznej diagnozy. Badaniem rozstrzygającym charakter guza jest biopsja zmiany.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!