Fakty o homeopatii

Zbiór faktów dotyczących homeopatii. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) homeopatia jest najczęściej stosowaną metodą naturalnego leczenia na świecie.
/ 10.04.2008 15:26
Zbiór faktów dotyczących homeopatii.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) homeopatia jest najczęściej stosowaną metodą naturalnego leczenia na świecie.

W wielu krajach homeopatia jest oficjalnie uznana jako specjalizacja lub terapia medyczna (Belgia, Brazylia, Chile, Columbia, Costa Rica, Czechy, Ekwador,Fakty o homeopatii Indie, Kuba, Litwa, Łotwa, Meksyk, Pakistan, Portugalia, Rumunia, Rosja, Sri Lanka, Węgry, Wielka Brytania). Lekarze i pacjenci mają zagwarantowany dostęp do homeopatii.

Homeopatia jest częścią narodowego programu opieki zdrowotnej na przykład w Wielkiej Brytanii. W Europie jest ok. 30 000 specjalnie przeszkolonych lekarzy homeopatów. W praktyce leki homeopatyczne stosuje znacznie więcej lekarzy, głównie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Homeopatia jest wykładana na wielu światowych uniwersytetach. W niektórych krajach znajomość homeopatii jest obowiązkową częścią szkolenia medycznego.

W Europie są szpitale, które zapewniają terapie homeopatyczne, a w Wielkiej Brytanii działa pięć szpitali homeopatycznych, w których leczenie jest refundowane przez ubezpieczalnie.

Homeopatia opiera się na doświadczeniu klinicznym i systematycznej obserwacji pacjenta. Jej dynamiczny rozwój odzwierciedlają wyniki badań naukowych, potwierdzających jej skuteczność. Leki homeopatyczne są pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego.

Wszystkie leki homeopatyczne, które są dopuszczone do obrotu w Polsce zarejestrowano zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo Farmaceutyczne.

Leki homeopatyczne są włączone uchwałą Europejskiego Parlamentu w Europejską Farmakopeę.

Od roku 1841 homeopatyczna metoda leczenia jest uznawana przez Kościół Katolicki, co potwierdza stanowisko kolejnych papieży.[1]

W Polsce status prawny leku homeopatycznego precyzuje Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dn. 6. września 2001 roku, z późniejszymi zmianami. Artykuł 1., pkt. 29 definiuje lek homeopatyczny, zgodnie z prawodawstwem UE.

Dyrektywy Europejskie 2001/83/EC i 2004/27/EC klasyfikują produkty homeopatyczne jako leki. W Polsce złożone leki homeopatyczne są rejestrowane zgodnie z Art. 10 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Oznacza to, ze w trakcie procesu Fakty o homeopatiirejestracyjnego muszą one spełnić wszystkie restrykcyjne wymagania dotyczące przedstawienia opisu metod kontroli dla każdej formy farmaceutycznej oraz wyników sprawozdania z badań jakościowych, biologicznych i farmaceutycznych wraz z medycznym raportem eksperta.

Złożone leki homeopatyczne zostały ocenione w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo lub referencyjnymi lekami. Były one prowadzone zgodnie z przyjętymi na całym świecie zasadami Good Clinical Practice (GCP).

Badania kliniczne leków homeopatycznych potwierdzają skuteczność oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Wyniki tych badań publikowały szacowne magazyny medyczne, m.in.: CANCER, HEAD AND NECK SURGERY, EUROPEAN HEART FAILURE, MICROVASCULAR RESEARCH, INFLAMMATION RESEARCH, CLINICAL AND DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY, i inne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono 16 randomizowanych badań klinicznych, oraz kilka badań podstawowych z użyciem leków homeopatycznych.

1. Więcej informacji na stronie www.lorenc.krakow.pl

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!