108 SZPITAL WOJSKOWY W EŁKU

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 30 (19-300 Ełk)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Ełk
tel.: 87 621 98 03

Jednostki - 108 SZPITAL WOJSKOWY W EŁKU

 • 108 Szpital Wojskowy w Ełku

  Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  Telefon: 87 621 98 03
  Email: szpital@108spzoz.elk.pl
  Witryna: www.108spzoz.elk.pl
  • Oddział Dermatologiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 73  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 33  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Tomografia komputerowa - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 13  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Tomografia komputerowa - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rentgenodiagnostyka - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 62  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Tomografia komputerowa - Otorynolaryngologia
   • Rentgenodiagnostyka - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 93  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Tomografia komputerowa - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Urologiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 86  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Tomografia komputerowa - Urologia
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 83  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Tomografia komputerowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 53  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Tomografia komputerowa - Okulistyka
   • Rentgenodiagnostyka - Okulistyka
   • Angiografia - Okulistyka
  • Oddział Neurologiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 43  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • USG - Neurologia
   • Tomografia komputerowa - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
  • Zakład Rehabilitacyjny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 03  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 23  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 23  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Apteka Szpitalna
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 70  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 14  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - Specjalistyczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 14  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Kardiologiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 33  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pododdział Gastroenterologiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 33  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" Podstawowy
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 33  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Chirurgii Naczyniowej
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 93  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
  • Pododdział Udarowy
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 43  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • USG - Neurologia
   • Tomografia komputerowa - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Rezonans magnetyczny - Neurologia
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - Podstawowy
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 14  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ośrodek Detoksykacyjny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 03  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Pododdział Neurochirurgiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 83  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
   • USG - Neurochirurgia
   • Tomografia komputerowa - Neurochirurgia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - Podstawowy
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 14  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 99 14  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 52  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pododdział Onkologii Klinicznej Oddziału Chorób Wewnętrznych
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 31  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Centralna Sterylizacja
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
  • Apteka Ogólnodostępna
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Stacja Krwiodawstwa
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pododdział Torakochirurgiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Pododdział Ginekologiczny
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • Endoskopia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Centralna Sterylizacja
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
   • Apteka Ogólnodostępna
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Stacja Krwiodawstwa
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
    Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pododdział Torakochirurgiczny
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pododdział Ginekologiczny
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • USG - Ginekologia onkologiczna
    • Endoskopia - Ginekologia onkologiczna
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia