109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ks. Piotra Skargi 9 - 11 (70-965 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91/ 810-58-00

Jednostki - 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią...

 • Szpital

  Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/ 810-58-00
  Email: sekretariat@109szpital.pl
  Witryna: www.109szpital.pl
  • Oddział chorób wewnetrznych
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział endokrynologii i terapii izotopowej z pracownią medycyny nuklearnej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział urologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział otolaryngologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział dermatologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Odddział noworodków
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Izba przyjęć
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Bloki operacyjne z centralną sterylizatornią
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Apteka zakładowa
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział rehabilitacji
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział chemioterapii onkologicznej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział hematologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Oddział chirurgii onkologicznej - leczenie jednego dnia
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/810-58-00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział otolaryngologiczny - leczenie jednego dnia
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/810-58-00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział dermatologiczny - leczenie jednego dnia
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/810-58-00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Oddział ginekologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Szkoła rodzenia
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia urodynamiczna
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe - Urologia
  • Bank krwi
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pododział neurochirurgiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział neurologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Szkoła rodzenia
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział gastroenterologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pododdział reumatologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział onkologiczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział chirurgi onkologicznej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział okulistyczny
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział pediatrii
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział onkologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododział neurochirurgiczny
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oddział neurologiczny
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Szkoła rodzenia
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Szkoła rodzenia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Pododdział gastroenterologiczny
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Pododdział reumatologiczny
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Oddział onkologiczny
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Oddział chirurgi onkologicznej
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Pododdział okulistyczny
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział pediatrii
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Oddział onkologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
 • Pracownie diagnostyczne

  Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/ 810-58-00
  Email: sekretariat@109szpital.pl
  Witryna: www.109szpital.pl
  • Pracownia radiologiczna
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia medycyny nuklearnej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Inne - Medycyna nuklearna
   • Inne - Fizyka medyczna
  • Pracownia patomorfologii
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Zakład patomorfologii
   • Inne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia kardiometryczna
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia endoskopowa
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Toksykologia
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia analityki medycznej
   Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia analityki medycznej
    Szczecin, ks. Piotra Skargi 9 - 11     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
 • Zakład rehabilitacji leczniczej

  Szczecin, Ks. P. Skargi 9 - 11 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/ 8105800
  Email: sekretariat@109szpital.pl
  Witryna: www.109szpital.pl
  • Gabinet rehabilitacji narzadu ruchu
   Szczecin, Ks. P. Skargi 9 - 11     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet rehabilitacji neurologicznej
   Szczecin, Ks. P. Skargi 9 - 11     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet rehabilitacji narzadu ruchu
    Szczecin, Ks. P. Skargi 9 - 11     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet rehabilitacji neurologicznej
    Szczecin, Ks. P. Skargi 9 - 11     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna