111 Szpital Wojskowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

adres: Grunwaldzka 16/18 (60-780 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Grunwald
tel.: 061 8574202

Jednostki - 111 Szpital Wojskowy Samodzielny...

 • 111 Szpital Wojskowy

  Poznań, Grunwaldzka 16/18 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  Telefon: 061 8574202
  Email: szpital111@poczta.onet.pl
  • Izba Przyjęć
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Blok Operacyjny
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Apteka Zakładowa
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Ginekologiczny
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Oddział Okulistyki z Pododdziałem
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Rekonstrukcyjnej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Kardiologii i Pulmonologii z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • USG - Kardiologia
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pododział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Gastroenterologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Oddział Dermatologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Urologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Pracownia Radiologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Analityki Lekarskiej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Endoskopowa
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Centralna Sterylizatornia
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Sala Intensywnej Terapii Internistycznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy I
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transplantologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Transplantacyjna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Urologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy II
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transplantologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet Medycyny Pracy
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia medycyny pracy
   • Szczepienia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia naczyniowa
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Transplantologia kliniczna
   • Angiografia - Neurologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Transplantologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia Audiologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Diagnostyki Okulistycznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia diagnostyczna
   • USG - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyki Pulmonologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia diagnostyczna
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Diagnostyki Neurologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia diagnostyczna
   • USG - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pododdział Okulistyki Dziecięcej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Onkologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pododdział Pulmonologiczny
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pododdział Chorób Zakaźnych
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Pododdział Alergologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Szczepień
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Reumatologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia WZW
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Psychologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinety Fizykoterapii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Gimnastyki Leczniczej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Ortodontyczny
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet Protetyki Stomatologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Chirurgii Stomatologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia Patomorfologii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownie inne
  • Pracownia Neurofizjologiczna
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Diagnostyki Przepływów w Tętnicach Doczaszkowych
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Diagnostyki Pola Widzenia
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyki Pulmonologicznej
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia Audiometrii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Ambulatorium Ogólne
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Kardiologiczne
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Ambulatorium kardiologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Ambulatorium Okulistyczne
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Ambulatorium Stomatologiczne
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Ambulatorium Neurologiczne
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
  • Ambulatorium Otolaryngologiczne
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Stacja Krwiodawstwa
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Transfuzjologia kliniczna
  • Gabinet Chemioterapii
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
  • Punkt Dystrybucji Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Poznań, Grunwaldzka 16/18     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Pododdział Onkologii
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pododdział Pulmonologiczny
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pododdział Chorób Zakaźnych
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pododdział Alergologii
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Oddział alergologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Zabiegowy
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Szczepień
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Reumatologiczna
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia WZW
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia WZW
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Psychologiczna
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia psychologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinety Fizykoterapii
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Gimnastyki Leczniczej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Ortodontyczny
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Gabinet Protetyki Stomatologicznej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Gabinet Chirurgii Stomatologicznej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Pracownia Patomorfologii
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownie inne
   • Pracownia Neurofizjologiczna
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pracownia Diagnostyki Przepływów w Tętnicach Doczaszkowych
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pracownia Diagnostyki Pola Widzenia
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pracownia Diagnostyki Pulmonologicznej
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pracownia Audiometrii
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Ambulatorium Ogólne
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Ambulatorium Kardiologiczne
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Ambulatorium kardiologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Ambulatorium Okulistyczne
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Ambulatorium okulistyczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Ambulatorium Stomatologiczne
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Ambulatorium stomatologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Ambulatorium Neurologiczne
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Ambulatorium Otolaryngologiczne
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Stacja Krwiodawstwa
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Transfuzjologia kliniczna
   • Gabinet Chemioterapii
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
   • Punkt Dystrybucji Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Poznań, Grunwaldzka 16/18     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Przychodnia. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poznań, Arnolda Szylinga 1 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Alergologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Walki z Bólem
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Onkologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Urologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia Programów Profilaktycznych
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Ogólnolekarski
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Stomatologii Zachowawczej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Stomatologiczny
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chorób Wątroby
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Terenowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Ortodontyczny
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet Protetyki Stomatologicznej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Chirurgii Stomatologicznej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Szczepień
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
 • Apteka Ogólnodostępna

  Poznań, Arnolda Szylinga 1 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  Telefon: 061 8574285
  • Apteka Ogólnodostępna
   Poznań, Arnolda Szylinga 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna