20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Sanatoryjny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. prof. Henryka Świdzińskiego 4 (33-380 Krynica-Zdrój)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Krynica-Zdrój miasto
tel.: 18 4146211