23 WOJSKOWY SZPITAL SANATORIUM

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: PL. MARIAŃSKI 7 (57-540 Lądek-Zdrój)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Lądek-Zdrój miasto
tel.: 74 8117200

Jednostki - 23 WOJSKOWY SZPITAL SANATORIUM

 • 23 Wojskowy Szpital Sanatorium

  Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7 (dolnośląskie / powiat Lądek-Zdrój miasto)
  Telefon: 74 8117200
  Email: poczta@23wszur.pl
  Witryna: www.23wszur.pl
  • Oddział Sanatoryjny 1
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja medyczna
   • Angiologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Reumatologia
   • Fizjoterapia
  • Zakład Przyrodoleczniczy
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Fizjoterapia
  • Oddział Rehabilitacji
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Reumatologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Fizjoterapia
  • Dział Hydroterapii
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział Balneoterapii
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Oddział Sanatoryjny 2
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja medyczna
   • Angiologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Reumatologia
   • Fizjoterapia
  • Dział Masażu Leczniczego
   Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział Masażu Leczniczego
    Lądek-Zdrój, PL. MARIAŃSKI 7     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna