5 WSzKzP SPZOZ - SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Wrocławska 1-3 (30-901 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Krowodrza
tel.: 12 6308002

Jednostki - 5 WSzKzP SPZOZ - SZPITAL

 • Szpital Kliniczny - Oddziały Lecznicze

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308002
  • Klinika Chorób Wewnętrznych
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Gastroenterologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Inne - Gastroenterologia
  • Klinika Kardiologii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Reumatologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Inne - Reumatologia
  • Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Endoskopia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Inne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Neurochirurgii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
  • Oddział Rehabilitacji
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Psychiatryczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Kliniczny Oddział Neurologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Kliniczny Oddział Okulistyczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Kliniczny Oddział Urologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
  • Oddział Ginekologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Zakaźny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Blok Operacyjny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka Szpitalna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Psychogeriatryczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Gastroenterologia
  • Oddział Udarowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Sekcja Transportu
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Torakochirurgii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział Dermatologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chemioterapii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Izba Przyjęć
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Geriatryczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Onkologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Torakochirurgii
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Oddział Dermatologiczny
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Oddział Chirurgii Onkologicznej
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Oddział Chemioterapii
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Izba Przyjęć
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział Geriatryczny
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Onkologiczny
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
 • Poliklinika - Specjalistyczna Poradnia Pediatryczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 2
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Logopedyczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Leczenia Wad Postawy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Zakład Analityki Lekarskiej

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308273
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Białek
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Stacja Krwiodawstwa
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Stacja Krwiodawstwa
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308278
  • Pracownia Radiologii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammograficzna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Medycyny Nuklearnej

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308274
  • Pracownia Scyntygraficzna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia Radioimmunologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Dział nadzoru radiologicznego
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   • Pozostałe - Medycyna nuklearna
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Medycyna ratunkowa
   • Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Rehabilitacji

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308285
  • Fizykoterapia
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinety Masażu Lecznicznego
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Hydroterapia
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Kinezyterapia
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Patomorfologii

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308286
  • Pracownia Cyto- i Histopatologii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Prosektura
   Kraków, Wrocławska 1-3     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Prosektura
    Kraków, Wrocławska 1-3