All Med Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zielona 10 A (24-100 Puławy)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Puławy
tel.: 081-8886644

Jednostki - All Med Centrum Medyczne

 • Przychodnia specjalistyczna

  Puławy, Zielona 10 A (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8886644
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo- ortopedyczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnnia logopedyczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób alergologicznych dla dzieci
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Zielona 10 A      Telefon: 81 8886644  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna
   Puławy, Zielona 10 A      Telefon: 81 8886644  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Puławy, Zielona 10 A      Telefon: 81 8886644  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Endokrynologia
   • Otorynolaryngologia
   • Dermatologia i wenerologia
   • Neurologia
   • Położnictwo i ginekologia
   • Okulistyka
   • Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna
   Puławy, Zielona 10 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Puławy, Zielona 10 A     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia dermatologiczna
    Puławy, Zielona 10 A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia