AMBULATORIA SPZOZ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. TOMASZOWSKA 43 (26-420 Nowe Miasto nad Pilicą)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Nowe Miasto nad Pilicą miasto
tel.: 48 674 38 00

Jednostki - AMBULATORIA SPZOZ W NOWYM MIEŚCIE...

 • Opieka Doraźna

  Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43 (mazowieckie / powiat Nowe Miasto nad Pilicą miasto)
  Telefon: 048 674-38-00
  Email: zoz@nowemiasto.cc.pl
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego z - Podstacją z siedzibą w Mogielnicy
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego z - Podstacją z siedzibą w Mogielnicy
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytor medyczny
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego
    Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego z - Podstacją z siedzibą w Mogielnicy
    Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytor medyczny
    Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia Rejonowa

  Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1 (mazowieckie / powiat Nowe Miasto nad Pilicą miasto)
  Telefon: 048 674-38-00
  • Poradnia lekarza POZ
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Położniczo-ginekologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo -ortopedycznej
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia geriatryczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia fizjoterapii
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Leczenia bólu
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa w POZ
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej poz
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy poz
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG)
   Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG)
    Nowe Miasto n/Pilicą, Spacerowa 1     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Rejonowa

  Drzewica, Stawowa 27 (łódzkie / powiat Drzewica miasto)
  Telefon: 048 375-60-52
  Email: stat.med@zoz-nowemiasto.net
  • Poradnia lekarza POZ
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Drzewica, Stawowa 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia ginekologiczna
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia okulistyczna
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Drzewica, Stawowa 27     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Praocwnia diagnostyki laboratoryjnej
   Drzewica, Stawowa 27     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Transport Sanitarny w poz
   Drzewica, Stawowa 27     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej poz
   Drzewica, Stawowa 27     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Drzewica, Stawowa 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy poz
   Drzewica, Stawowa 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Drzewica, Stawowa 27     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą-filia Ośrodek Zdrowia w Żdżarach

  Nowe Miasto n/Pilicą, Żdżary 75c (mazowieckie / powiat Nowe Miasto nad Pilicą obszar wiejski)
  Telefon: 048 674-41-23
  Email: zoz@nowemiasto.cc.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Nowe Miasto n/Pilicą, Żdżary 75c     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowe Miasto n/Pilicą, Żdżary 75c     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Nowe Miasto n/Pilicą, Żdżary 75c     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Nowe Miasto n/Pilicą, Żdżary 75c     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy poz
   Nowe Miasto n/Pilicą, Żdżary 75c     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • POZ Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna

  Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43 (mazowieckie / powiat Nowe Miasto nad Pilicą miasto)
  Telefon: 048 674 38 00
  Email: szpital@zoz-nowemiasto.net
  • Ambulatoryjna wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatoryjna nocna pomoc lekarska i pielęgniarska
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
  • Transport sanitarny
   Nowe Miasto n/Pilicą, Tomaszowska 43     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą-filia Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy

  Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12 (łódzkie / powiat Rzeczyca)
  • Poradnia lekarza POZ
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
  • Transport sanitarny w poz
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Punkt szczepień
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej poz
   Rzeczyca, ks.J.Kitowicza 12     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna