Ambulatorium COZL

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dr K. Jaczewskiego 7 (20-090 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 747 75 11

Jednostki - Ambulatorium COZL

 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 747 75 11
  Email: cozl@cozl.pl
  Witryna: www.cozl.pl
  • Poradnia Onkologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej z Gabinetami Zabiegowymi
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Laryngologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Psychologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Stomijno – Proktologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Radioterapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chemioterapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Genetyczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia genetyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Endoskopii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Okulistyczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Immunologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Urologii Onkologicznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ortopedii Onkologicznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinety Zabiegowe Chirurgiczno - Ginekologiczne z Salą Operacyjną
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Hospicjum Domowe
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinety Zabiegowe Chirurgiczno - Ginekologiczne z Salą Operacyjną
    Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Hospicjum Domowe
    Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
 • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 747-75-11
  Email: cozl@oncol.am.lublin.pl
  • Poradnia Badań Przesiewowych Nowotworów Piersi
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Mammograficzna wraz z Urządzeniem Mobilnym
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Badań Przesiewowych Narzadu Rodnego z Gabinetem Mobilnym
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia USG
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Przesiewowych Badań Genetycznych
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Poradnia genetyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Mobilna Pracownia Mammograficzna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Mobilna pracownia badań diagnostycznych
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Żywieniowa
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Żywieniowa
    Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 747-75-11
  Email: cozl@oncol.am.lublin.pl
  • Pracownia Radiologii Ogólna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ośrodek Rehabilitacji

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 747 75 11
  Email: cozl@cozl.pl
  Witryna: www.cozl.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Rehabilitacyjny
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
    Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna