AMBULATORIUM GŁOGÓW

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A (67-200 Głogów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Głogów
tel.: 76 8 373 261

Jednostki - AMBULATORIUM GŁOGÓW

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A (dolnośląskie / powiat Głogów)
  Telefon: 76 8 373 216
  Email: dyrekcja@szpital.glogow.pl
  Witryna: www.szpital.glogow.pl
  • Poradnia diabetologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna w tym gabinet chemioterapii
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neonatologiczna - patologii noworodka
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Dział rehabilitacji leczniczej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia bólu
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
  • Punkt zaopatrzenia (wypożyczalnia) środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych - Zdrowie publiczne
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia hematologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Leczenie Środowiskowe psychiatryczne
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A      Telefon: 76 837 33 07  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Hospicjum Domowe
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Medycyna paliatywna
   • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Szkoła Rodzenia
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia osteoporozy
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia AIDS
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia WZW
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
  • Poradnia kwalifikacji przeciwko wściekliźnie
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia proktologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia psychoterapii
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzaleznienia i współuzależnienia od alkoholu
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ortodontyczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chorób naczyń
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia rehabilitacji dla dzieci
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia porażenia mózgowego
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG zębów
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pediatryczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia alergologiczna
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia reumatologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia osteoporozy
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chorób zakaźnych
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia AIDS
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia WZW
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   • Poradnia kwalifikacji przeciwko wściekliźnie
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dermatologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia wenerologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia proktologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia preluksacyjna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia foniatryczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia okulistyczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia jaskry
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia psychoterapii
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzaleznienia i współuzależnienia od alkoholu
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia ortodontyczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Pracownia protetyki stomatologicznej
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia urologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia geriatryczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia chorób naczyń
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia rehabilitacji dla dzieci
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia porażenia mózgowego
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia wad postawy
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia RTG zębów
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia alergologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia pediatryczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okulistyczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia alergologiczna
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia zeza
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 (dolnośląskie / powiat Głogów)
  Telefon: 76 8 373 216
  Email: dyrekcja@szpital.glogow.pl
  Witryna: www.zozglogow.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
  • Gabinet zabiegowy
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
  • Zespół transportu sanitarnego
   Głogów, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne