Ambulatorium im. św. Barbary

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: pl. Medyków 1 (41-200 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec
tel.: 32 36 82 000 36 82 701

Jednostki - Ambulatorium im. św. Barbary

 • Ambulatorium im. św. Barabry

  Sosnowiec, pl. Medyków 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 36 82 000 36 82 701
  Email: sekretariat@wss5.pl
  Witryna: www.wss5.eu
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyń
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 761  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Nefrologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacji Medycznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 782  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 751  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 733  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 732  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 730  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 731  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 704  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 721  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 732  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Urologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 726  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 725  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 280  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Pracownia Densytometrii
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 366  
   Pracownia densytometryczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Audiometrii
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 291  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Dopplerowska
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 295  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Perymetrii
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 716  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii Oka
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 774  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Pracownia Elektroencefalografii
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 308  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia Ultrasonografii
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 410  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Psychologii Klinicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 285  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Dermatologiczna - konsultacyjna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczna - konsultacyjna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologiczna - konsultacyjna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 731  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 410  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia UKG
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 061  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 061  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa)
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 732  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Anestezjologiczna - konsultacyjna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Punkt Przyjęć Planowych
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 267  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia Pulmunologiczna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 181  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Pracownie Radiologii Zabiegowej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 410  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Neurochirurgia
   • Angiografia - Neurologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Inne - Neurochirurgia
   • Inne - Chirurgia naczyniowa
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiochirurgia
   • Inne - Kardiochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Psychologów
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 285  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychologia kliniczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 782  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Stacja Dializ
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 274  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 257  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 731  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 704  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Alergologiczna Konsultacyjna
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 770  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 061  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Kontrololi Stymulatorów i Kardiowerterów-stymulatorów serca
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 061  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 732  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Wad Serca
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 732  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682410  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682061  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Otolaryngologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682721  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgii Naczyń
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682761  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682732  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe dla Poradni Okulistycznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682704  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Okulistycznej dla Dzieci
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682704  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Neurochirurgicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682730  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe dla Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Onkologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682751, 3682293  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Proktologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682733  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe z Gipsownią dla Poradni Urazowo-Ortopedycznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682731  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Gipsownią dla Poradni Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682731  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682732  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Urologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682726  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Reumatologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682770  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Pulmonologicznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682770  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Żywieniowa
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 3682751  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
 • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

  Sosnowiec, pl. Medyków 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 3682381
  Email: sekretariat@wss5.pl
  Witryna: www.wss5.eu
  • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej: Zakład Immunodiagnostyki i Markerów Nowotworowych, Zakład Mikrobiologii, Zakład Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi, Zakład Analityki Medycznej
   Sosnowiec, pl. Medyków 1      Telefon: 32 36 82 381  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna