AMBULATORIUM MIEJSKIE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Niepodległości 44 (10-045 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 532 62 63

Jednostki - AMBULATORIUM MIEJSKIE IM. MIKOŁAJA...

 • Ambulatorium Miejskie im. Mikołaja Kopernika

  Olsztyn, Niepodleglości 44 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 532 62 63
  Email: sekretariat@szpital.olsztyn.pl
  Witryna: www.szpital.olsztyn.pl
  • poradnia leczenia bólu przewlekłego
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 98  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • poradnia kardiologiczna
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 94  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • poradnia konsultacyjna dermatologiczna
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 678 66 17  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia reumatologiczna i osteoporozy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 678 66 31  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia neurologiczna
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 63 42  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Inne - Neurologia
  • poradnia konsultacyjna chirurgii klatki piersiowej
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 96  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 50  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia diagnostyki obrazowej
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 45  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia fizjoterapii
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 43  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia endokrynologiczna
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 63 51  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • poradnia urologiczna
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 31  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
  • poradnia konsultacyjna okulistyczna, leczenia jaskry, laseroterapii
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 678 66 21  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Angiografia - Okulistyka
  • poradnia patologii ciąży
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 63 43  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia fizjoterapii
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 61 67  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • konsultacyjna poradnia chirurgii szczękowej
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 63 05  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • gabinet badań profilaktycznych
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 96  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia diabetologiczna
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 63 51  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 678 66 21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 98  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 94  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 62 96  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 64 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 63 43  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, Niepodleglości 44      Telefon: 89 532 63 05  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa