AMBULATORIUM

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mickiewicza 25 (13-100 Nidzica)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Nidzica miasto
tel.: 89 625 05 00

Jednostki - AMBULATORIUM

 • Przychodnia Obwodowa w Nidzicy

  Nidzica, ul. Traugutta 13 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  Telefon: 89 625 84 91
  Email: szpital@zoz.nidzica.pl
  Witryna: www.zoz.nidzica.pl
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia pediatryczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 10  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 03  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia diagnostyki obrazowej
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 03  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia endoskopii
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pracownia prób wysiłkowych i EKG
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • pracownia rehabilitacji i fizykoterapii
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 90  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pracownie inne
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia leczenia bólu
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia dermatologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia ortopedyczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii dziecięcej
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia kardiologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia urologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia diabetologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neurologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia alergologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 18  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w ramach poz
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 18  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 18  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia wad postawy
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia wad postawy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • pracownia fizykoterapii
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • dział fizjoterapii
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia kinezyterapii
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia masażu leczniczego
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neonatologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia wad rozwoju
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia geriatryczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • poradnia preluksacyjna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pracownia hydroterapii
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia medycyny paliatywnej
   Nidzica, ul. Traugutta 13     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • pracownia diagnostyki obrazowej
   Nidzica, ul. Traugutta 13     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia onkologiczna
   Nidzica, ul. Traugutta 13     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia medycyny paliatywnej
    Nidzica, ul. Traugutta 13     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • pracownia diagnostyki obrazowej
    Nidzica, ul. Traugutta 13     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • poradnia onkologiczna
    Nidzica, ul. Traugutta 13     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
 • Dział Pomocy Doraźnej

  Nidzica, ul. Mickiewicza 25 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  Telefon: 89 625 05 00
  Email: szpital@zoz.nidzica.pl
  Witryna: www.zoz.nidzica.pl
  • ambulatorium ogólne
   Nidzica, ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • ambulatorium pediatryczne
   Nidzica, ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • ambulatorium chirurgiczne
   Nidzica, ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • zespół wyjazdowy P
   Nidzica, ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy S
   Nidzica, ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia
   Nidzica, ul. Mickiewicza 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • dyspozytornia
    Nidzica, ul. Mickiewicza 25     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna ratunkowa
 • Apteka Ogólnodostępna typu A

  Nidzica, ul. Traugutta 13 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  Telefon: 89 625 05 50
  Email: szpital@zoz.nidzica.pl
  Witryna: www.zoz.nidzica.pl
  • dział farmacji szpitalnej
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 50  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna