Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Bema 1 (24-100 Puławy)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Puławy
tel.: 81 8864293

Jednostki - Ambulatorium

 • Przychodnia Specjalistyczna Przyszpitalna

  Puławy, Józefa Bema 1 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8864291
  • Poradnia neurologiczna konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rozwoju noworodka i problemów laktacyjnych
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dorosłych i dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej konsultacyjna dla dorosłych i dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna, w tym: pracownia podawania cytostatyków
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia urologiczna konsultacyjna w tym: pracownia urodynamiki
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8863316  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
  • Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych i dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych i dzieci, w tym pracownia badań spirometrycznych
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia nefrologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia EKG i diagnostyki nieinwazyjnej chorób serca
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiki
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 081 8864291  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 081 8864291  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia wad postawy
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii dziecięcej konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia internistyczna konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia leczenia zeza i niedowidzenia
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dla kombatantów
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia chorób przyzębia
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologii dziecięcej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia stomatologiczna konsultacyjna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia endokrynologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia hematologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dziecięca konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia otolaryngologiczna konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia wad postawy
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgii dziecięcej konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia preluksacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia alergologiczna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia internistyczna konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia urologiczna konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia psychologiczna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia leczenia zeza i niedowidzenia
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia dla kombatantów
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia chorób przyzębia
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia stomatologii dziecięcej
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia dermatologiczna konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia stomatologiczna konsultacyjna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia endokrynologiczna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia stwardnienia rozsianego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia hematologiczna
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia Specjalistyczna

  Puławy, Centralna 16 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8864271
  • Poradnia reumatologiczna dla dorosłych i dzieci
   Puławy, Centralna 16      Telefon: 81-8864271  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia przeciwgruźlicza
   Puławy, Centralna 16      Telefon: 81-8864271  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Puławy, Centralna 16      Telefon: 81-8864271  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia RTG
   Puławy, Centralna 16     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Puławy, Centralna 16     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Puławy, Centralna 16      Telefon: 81-8864271  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG
   Puławy, Centralna 16     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Puławy, Centralna 16      Telefon: 081 8864271  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodziezy
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna młodocianych
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia psychologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia psychotechniczna dla kierowców
   Puławy, Centralna 16     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia sportowo-lekarska
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna dla dorosłych
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Laboratorium analityczne
   Puławy, Centralna 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia geriatryczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia logopedyczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Puławy, Centralna 16     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia psychologiczna dla dzieci
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodziezy
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia neurologiczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia ginekologiczna młodocianych
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia medycyny szkolnej
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia psychologiczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia stomatologii zachowawczej
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia psychotechniczna dla kierowców
    Puławy, Centralna 16     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Badania kierowców
   • Poradnia stomatologiczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia sportowo-lekarska
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia psychologiczna dla dorosłych
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Laboratorium analityczne
    Puławy, Centralna 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia geriatryczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia logopedyczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Puławy, Centralna 16     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1

  Puławy, Partyzantów 17 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8863316
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Partyzantów 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Puławy, Partyzantów 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Puławy, Partyzantów 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej POZ
   Puławy, Partyzantów 17      Telefon: 81-8863316  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Transport sanitarny w POZ
   Puławy, Partyzantów 17      Telefon: 081 8863316  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza konsultacyjna
   Puławy, Partyzantów 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Partyzantów 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza konsultacyjna
    Puławy, Partyzantów 17     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Puławy, Partyzantów 17     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2

  Puławy, Skłodowskiej 10 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8863860
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Skłodowskiej 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Puławy, Skłodowskiej 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Puławy, Skłodowskiej 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Skłodowskiej 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Puławy, Skłodowskiej 10     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Puławy, Skłodowskiej 10     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 3

  Puławy, Kilińskiego 18 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8864933
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Kilińskiego 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Puławy, Kilińskiego 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Kilińskiego 18     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Puławy, Kilińskiego 18     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 4

  Puławy, Kołłątaja 51 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8878810
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Puławy, Kołłątaja 51     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Medycyna szkolna

  Puławy, Centralna 16 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8864271
  • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. J .Brzechwy
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Polskich Lotników
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Zespole Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F. D. Kniaźnina
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Szkole Społecznej im. Aignera w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medyczny przy Państwowym Domu Dziecka w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy szkole Podstawowej w Gołębiu
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej w Janowcu
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Przedszkolu Integracyjnym w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 16 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Puławach
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medyczny przy Przedszkolu Publicznym w Górze Puławskiej
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medyczny przy Filii Szkoły Podstawowej nr 1
   Puławy, Centralna 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medyczny przy Szkole Społecznej im. Aignera w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medyczny przy Państwowym Domu Dziecka w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy szkole Podstawowej w Gołębiu
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Szkole Podstawowej w Janowcu
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Przedszkolu Integracyjnym w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 16 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Puławach
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medyczny przy Przedszkolu Publicznym w Górze Puławskiej
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medyczny przy Filii Szkoły Podstawowej nr 1
    Puławy, Centralna 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna