AMBULATORIUM SPZZOZ W STASZOWIE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. 11 LISTOPADA 78 (28-200 Staszów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Staszów miasto
tel.: 015 864 85 39

Jednostki - AMBULATORIUM SPZZOZ W STASZOWIE

 • Ambulatorium SPZZOZ w Staszowie

  Staszów, 11 Listopada 78 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  Telefon: 015 864 85 39
  Email: sekretariat@szpitalstaszow.pl
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologicza
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia EEG
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Lekarza POZ
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kolonoskopii
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Badań pH-metrii
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Gastroenterologia
  • Pracownia Badań EUS
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Gastroenterologia
  • Pracownia Bronchoskopii
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Urodynamiczna
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Otorynolaryngologiczny Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Chirurgiczny Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Ortopedyczny Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Położniczo-Ginekologiczny Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Urologiczny Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia gastroskopii
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Stomatologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Diabetologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia hepatologiczna
   • Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Wad Postawy
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Gastrologiczna
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Stomatologiczna
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Diabetologiczna
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Hepatologiczna
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia hepatologiczna
    • Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Dermatologiczna
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Wad Postawy
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Staszów, Wschodnia 23 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  • Stanowisko Dyspozytora Medycznego
   Staszów, Wschodnia 23     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
 • Pracownia Diagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Staszów, 11 Listopada 78 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mikrobiologii
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownie inne
  • Pracownia Cytologii
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownie inne
  • Pracownia Endoskopowa
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Staszów, 11 Listopada 78 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Podstawowa Opieki Zdrowotna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Staszów, 11 Listopada 78 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)