Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Miodowa 14 (42-400 Zawiercie)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Zawiercie
tel.: 32 67 21 532

Jednostki - Ambulatorium

 • Ambulatorium

  Zawiercie, ul. Miodowa 14 (śląskie / powiat Zawiercie)
  Telefon: 32 67 21 532
  Email: szpital@szpitalzawiercie.pl
  Witryna: www.szpitalzawiercie.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 334  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 293  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740233  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza ze Szkołą Rodzenia
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740323  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Onkologiczna
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 258  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Opieki Paliatywnej
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740258  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Neurologiczna
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 237  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740237  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 274  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 260  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia badań czynnościowych serca
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 201  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740252  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Endoskopii
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 274  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Anatomopatologii
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 256  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologii
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 242  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Zakład RTG: Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Mammografii
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 337  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Serologii, Bank Krwii
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 236  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Rehabilitacji
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 294  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Chemioterapii
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 329  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Cytologii
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 323  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 258  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 376  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia UKG
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740201  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 237  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3
   Zawiercie, ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 261  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia