AMBULATORYJNA OPIEKA MEDYCZNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. SZPITALNA 2 (32-400 Myślenice)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Myślenice miasto
tel.: 12 27 21 085

Jednostki - AMBULATORYJNA OPIEKA MEDYCZNA

 • Stacja Pomocy Doraźnej

  Myślenice, UL. SZPITALNA 2 (małopolskie / powiat Myślenice miasto)
  Telefon: 12 27 21 085
  Email: szpitalmys@poczta.onet.pl
  Witryna: szpitalmyślenice.pl
  • Zespół wyjazdowy podstawowy (P)
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy specjalistyczny (S)
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy podstawowy (P)
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Dyspozytornia
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ogólne
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Dyspozytornia
    Myślenice, UL. SZPITALNA 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia Specjalistyczna w Myślenicach

  Myślenice, UL. SZPITALNA 2 (małopolskie / powiat Myślenice miasto)
  Telefon: 12 27 21 085
  Email: szpitalmys@poczta.onet.pl
  Witryna: szpitalmyślenice.pl
  • Laboratorium analityki medycznej
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium mikrobiologiczne
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 2721 085  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG) i EEG
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki układu krążenia (EKG, EKG-Wysiłkowe, Holter)
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego i badań alergologicznych
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Alergologia
  • Pracownia diagnostyki endoskopowej
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgiczna dziecięca
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgiczna ogólna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia przeciwgruźlicza i chorób płuc
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia neurologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
  • Punkt szczepień
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia Fizjoterapii
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatoryjna i wyjazdowa opieka całodobowa
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Onkologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)
   Myślenice, UL. SZPITALNA 2      Telefon: 12 27 21 085  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria