Ambulatoryjna Opieka Medyczna z Centrum Diagnostyki

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Pawła II 68 (95-200 Pabianice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Pabianice
tel.: 42 2253503

Jednostki - Ambulatoryjna Opieka Medyczna z...

 • Pabianickie Centrum Rehabilitacji - ambulatorium

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253825
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253720  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Zakład Rehabilitacji
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253827  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Fizjoterapia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253824  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Rehabilitacja medyczna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253815
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Laboratorium Centralne
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253815  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253846  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253828
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253840  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253830  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253830  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia EEG
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253830  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Specjalistyczna Pracownia Endoskopii
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253838  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253830  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Patomorfologii

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253801
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Pracownia Patomorfologii
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253811  
   Zakład patomorfologii
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
  • Prosektorium
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Prosektorium
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
 • Przychodnia Specjalistyczna

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253853
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Szkoła Rodzenia
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253853  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253874  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253836  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253861  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253862  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia dziecięca
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253866  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253869  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Urologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253871  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Okulistyczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253858  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253858  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253856  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253856  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253878  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Neurologia dziecięca
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253868  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253876  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253877  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Gabinet Zabiegowy
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253876  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna dla dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253882  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253876  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253876  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253867  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2135454  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253862  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253839  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253866  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253868  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253836  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologopedia
  • Poradnia Alergologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253882  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Reumatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia naczyniowa
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Logopedyczna dla dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Reumatologiczna
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Reumatologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia naczyniowa
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   • Poradnia Neurochirurgiczna
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Logopedyczna dla dzieci
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
 • Przychodnia Stomatologiczna

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253879
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253879  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253879  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253879  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2154101  
   Poradnia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2135454  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Stomatologiczna
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Nr 1

  Pabianice, ul. Wileńska 61 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2154577
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Ambulans Transporu Sanitarnego
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2253619  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2154577  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielegniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2154106  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet zabiegowy
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2154577  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2154577  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2154577  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2154577  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Pabianice, ul. Wileńska 61      Telefon: 42 2154577  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 1 w Pabianicach
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 2 im. Armii Krajowej w Pabianicach
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. Wincentego a Paulo
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Promyka
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Prywatnych "Heureka"
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 14 im. St. Staszica w Pabianicach
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 17
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 13 im. S. Sempołowskiej
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. G. Piramowicza
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Kopernika
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Nr 5
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 3 w Pabianicach im. T. Kościuszki
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątkowisku
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena
   Pabianice, ul. Wileńska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
    Pabianice, ul. Wileńska 61     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
    Pabianice, ul. Wileńska 61     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątkowisku
    Pabianice, ul. Wileńska 61     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku
    Pabianice, ul. Wileńska 61     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena
    Pabianice, ul. Wileńska 61     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Nr 3

  Pabianice, ul. Nawrockiego 24a (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2135064
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Pabianice, ul. Nawrockiego 24a      Telefon: 42 2135454  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pabianice, ul. Nawrockiego 24a      Telefon: 42 2135454  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet zabiegowy
   Pabianice, ul. Nawrockiego 24a      Telefon: 42 2135454  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Pabianice, ul. Nawrockiego 24a      Telefon: 42 2135454  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Pabianice, ul. Nawrockiego 24a      Telefon: 42 2135454  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Pabianice, ul. Nawrockiego 24a      Telefon: 42 2135454  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna POZ

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253500
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253503  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253504  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253504  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 22-53-503  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
 • Pabianickie Centrum Psychiatryczne - ambulatorium

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253788
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253797  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253873  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253873  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253504  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253873  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Leczenia Środowiskowego
    Pabianice, ul. Jana Pawła II 68     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
 • Medycyna Ratunkowa

  Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 2253504
  Email: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy P1
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253619  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy P2
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253619  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny S
   Pabianice, ul. Jana Pawła II 68      Telefon: 42 2253619  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Tomografia komputerowa - Medycyna ratunkowa