Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. Aleja Niepodległości 32 (42-200 Częstochowa)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Częstochowa
tel.: 34 3630262

Jednostki - Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

 • Ambulatoryjne Opieka Zdrowotna

  Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32 (śląskie / powiat M. Częstochowa)
  Telefon: 34 36 30 262
  Email: szpitalhutniczy@finn.pl
  Witryna: www.szpitalhutniczy.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 32 32 967  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 32 32 967  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 32 32 967  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologii i Wenerologii
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia audiometrii
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Badań Zespołu Wibracyjnego
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Ośrodek ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 3232967  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 3232967  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32      Telefon: 34 36 30 262  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia geriatryczna
   Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia geriatryczna
    Częstochowa, al. Aleja Niepodległości 32     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria