Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Edukacji 102 (43-100 Tychy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Tychy
tel.: 32 32 54 207

Jednostki - Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

 • Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

  Tychy, ul. Edukacji 102 (śląskie / powiat M. Tychy)
  Telefon: 32 32 54 207
  Email: dn@wzoznr1tychy.pl
  Witryna: www.wzoznr1tychy.pl
  • Poradnia Alergii Oddechowej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 265  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 119  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dziecięcej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 119  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 135  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 304  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 255  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 103  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 142  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 130  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologii Dziecięcej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 130  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 298  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 265  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 136  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 312  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Osteoporozy
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 122  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neonatologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 135  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 122  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 146  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 115  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 128  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 122  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 103  
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 360  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Zakład Rehabilitacji
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 175  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Geriatryczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 309  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 119  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Proktologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 119  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • I Oddział Chorób Wewnętrznych
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • II Oddział Chorób Wewnętrznych
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Kardiologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział Dermatologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Pediatryczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
  • Oddział Geriatryczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Geriatria
   • USG - Geriatria
  • Oddział Neurologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • USG - Choroby zakaźne
   • Endoskopia - Choroby zakaźne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby zakaźne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Oddział Okulistyczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • USG - Neonatologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neonatologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
  • Zakład Patomorfologii
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Dział anestezjologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Dermatologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Apteka Szpitalna
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Centralna Sterylizatornia
   Tychy, ul. Edukacji 102     
  • Pracownia Endoskopii
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia
  • Oddział udarowy
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba Przyjęć Szpitala
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • I Oddział Chorób Wewnętrznych
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • II Oddział Chorób Wewnętrznych
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Oddział Kardiologiczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Oddział Dermatologiczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział Pediatryczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oddział Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
   • Oddział Geriatryczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Rehabilitacja stacjonarna - Geriatria
    • USG - Geriatria
   • Oddział Neurologiczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • USG - Choroby zakaźne
    • Endoskopia - Choroby zakaźne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby zakaźne
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Angiologia
    • USG - Chirurgia ogólna
    • USG - Chirurgia naczyniowa
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Oddział Otolaryngologiczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Endoskopia - Otorynolaryngologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
   • Oddział Okulistyczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • USG - Okulistyka
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Neonatologiczny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
    • USG - Neonatologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neonatologia
   • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Blok Operacyjny
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
   • Zakład Medycyny Nuklearnej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Medycyna nuklearna
    • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
   • Zakład Patomorfologii
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Dział anestezjologii
    • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Poradnia Hepatologiczna
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Dermatologiczna
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Pediatryczna
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Reumatologiczna
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Apteka Szpitalna
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Centralna Sterylizatornia
    Tychy, ul. Edukacji 102     
   • Pracownia Endoskopii
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia
   • Oddział udarowy
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział udarowy
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu