AMBULATORYJNE CENTRUM ZDROWIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szkolna 1 (14-100 Ostróda, Kajkowo)
powiat: Ostróda
tel.: 89 642 18 63

Jednostki - AMBULATORYJNE CENTRUM ZDROWIA

 • Domowa Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

  Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1
  Telefon: 89 642 18 63
  Email: puls-kajkowo@wp.pl
  Witryna: www.nzozpuls.eu
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1      Telefon: 89 642 18 63  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pielęgniarska opieka długoterminowa
    Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Rehabilitacja w domu pacjenta
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Oświata i promocja zdrowia
 • Ambulatoryjne Centrum Psychiatryczno - Odwykowe

  Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1
  Telefon: 89 642 18 63
  Email: puls-kajkowo@wp.pl
  Witryna: www.nzozpuls.eu
  • poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1      Telefon: 89 642 18 63  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Inna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1      Telefon: 89 642 18 63  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1      Telefon: 89 757 54 21  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1      Telefon: 89 642 18 63  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • zespół leczenia środowiskowego
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1      Telefon: 89 642 18 63  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia terapii uzależnień
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • poradnia terapii uzależnień
    Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • poradnia zdrowia psychicznego
    Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • poradnia zdrowia psychicznego
    Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • poradnia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Ostróda, Kajkowo, Szkolna 1     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria