Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1 (33-100 Tarnów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Tarnów
tel.: 14 63 10 210

Jednostki - Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne

 • Zespół Przychodni Specjalistycznych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Przychodnia skórno-wenerologiczna
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Przychodnia reumatologiczna
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Przychodnia rehabilitacyjna
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia przeciwgruźlicza i chorób płuc
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Przychodnia terapii uzależnień i współuzależnień
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Przychodnia stomatologiczna
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Przychodnia pediatryczna
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Ośrodek rehabilitacji i neuropsychiatrii dziecięcej
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 10 210
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia hematologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 223  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 235  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 218  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 223  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG i prób wysiłkowych
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 254  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 269  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych Narządu Oddechowego
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 209  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 294  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 201  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 242  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 243  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 271  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 209  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia gastrologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii jednego dnia
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia K
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii naczyń
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia gastrologiczna
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii jednego dnia
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia K
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia zeza
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
 • Dział Diagnostyki Medycznej

  Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 10 260
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 263  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań słuchu
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia elektrofizjologii - EEG
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 221  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 245  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 253  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometryczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 254  
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrofizjologii - EMG
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 263  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia densytometrii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia densytometrii
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Gabinet "W"
   Tarnów, M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Przychodnia Rehabilitacyjna

  Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 10 264
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia Fizykoterapii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział Fizjoterapii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet Kinezyterapii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Fizykoterapii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Masażu
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Kinezyterapii
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Fizykoterapii
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Masażu
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Krioterapii
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc

  Tarnów, ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 24 242
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia chorób płuc
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 242  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 241  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 242  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Czynnościowych Narządu Oddechowego
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 246  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 241  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 249  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 244  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
 • Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów, Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
   Tarnów, Mostowa 6     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla osób Współuzależnionych
   Tarnów, Mostowa 6     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Przychodnia Stomatologiczna

  Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 10 279
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Poradnia Stomatologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Ogólnej
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Paradontologii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
  • Poradnia Pedodoncji
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Periodontologii
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologii Ogólnej
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Paradontologii
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   • Poradnia Pedodoncji
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia Periodontologii
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
 • Przychodnia Pediatryczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów, Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Tarnów, Mostowa 6     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Ośrodek Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Dziecięcej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów, Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Gabinet Psychologiczny
   Tarnów, Mostowa 6     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet Logopedyczny
   Tarnów, Mostowa 6     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet Kinezyterapii
   Tarnów, Mostowa 6     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Fizykoterapii
   Tarnów, Mostowa 6     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego

  Tarnów, ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 24 281
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 281  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia psychologiczna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 281  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Oddział dzienny psychiatryczny ogólny
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 290  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
 • Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych

  Tarnów, ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 24 221
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Pediatryczna Szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Psychologiczna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 231  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Hepatologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Hepatologiczna dla Dzieci i Młodzieży
    Tarnów, ul. Mostowa 6     
    Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Tarnów, ul. Mostowa 6     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Dermatologiczna

  Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 10 284, 63 10 240
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia dermatologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 287  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Wenerologiczna
   Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Wenerologiczna
    Tarnów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Przychodnia Rehabilitacyjna z kriokomorą ogólnoustrojową

  Tarnów, ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 63 24 261
  Email: sekretariat@zps.tarnow.pl
  Witryna: www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Hydroterapii
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Krioterapii
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Tarnów, ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 214  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Masażu Leczniczego
    Tarnów, ul. Mostowa 6     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna