Ambulatoryjne Przedsiębiorstwo Lecznicze

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zdrojowa 39 (57-320 Polanica-Zdrój)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Polanica-Zdrój
tel.: 74/8680242 74/8681513

Jednostki - Ambulatoryjne Przedsiębiorstwo...

 • Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA zs w Polanicy-Zdroju

  Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39 (dolnośląskie / powiat Polanica-Zdrój)
  Telefon: 74/8681513, 03-60
  Email: zarzad@zuk-sa.pl
  Witryna: www.zuk-sa.pl
  • Zakład Przyrodoleczniczy
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Gastroenterologia
   • Angiologia
   • Kardiologia
   • Choroby płuc
   • Diabetologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Endokrynologia
   • Reumatologia
   • Diagnostyka laboratoryjna
   • Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Gastroenterologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Urologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Przychodnia Uzdrowiskowa
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Poradnia kardiologiczna
   • Angiologia
   • Kardiologia
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Hipertensjologia
   • Kardiologia
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Dzienna pomoc lekarska
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Geriatria
   • Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Angiologia
  • Pracownia Diagnostyczna USG
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
  • Pracownia Balneoterapii - pijalnia wód
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Urologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr II Pawilon "ZDROWIE"
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Urologia dziecięca
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Reumatologia
   • Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia fizjoterapii)
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Urologia
   • Rehabilitacja medyczna
   • Reumatologia
   • Kardiologia
   • Choroby płuc
   • Endokrynologia
   • Angiologia
   • Diabetologia
   • Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Polanica-Zdrój, Zdrojowa 39     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Wyroby - Farmakologia kliniczna
   • Inne - Farmakologia kliniczna
 • Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA zs w Polanicy-Zdroju Oddział Duszniki-Zdrój

  Duszniki-Zdrój, Zielona 23 (dolnośląskie / powiat Duszniki-Zdrój)
  Telefon: 74/8667905
  Email: zarzad@zuk-sa.pl
  Witryna: www.zuk-sa.pl
  • Zakład Przyrodoleczniczy
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Neurologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja medyczna
   • Urologia
   • Angiologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Choroby płuc
   • Diabetologia
   • Endokrynologia
   • Gastroenterologia
   • Ginekologia onkologiczna
   • Kardiologia
   • Reumatologia
  • Przychodnia Uzdrowiskowa
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ginekologia onkologiczna
   • Rehabilitacja medyczna
   • Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Dzienna pomoc lekarska - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Osteoporozy
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
  • Pracownia Balneoterapii - pijalnia wód
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Urologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr I "JAN KAZIMIERZ" Pawilon A
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Urologia dziecięca
   • Angiologia
   • Reumatologia
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia otyłości
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Diabetologia
   • Angiologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kardiologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Choroby płuc
   • Gastroenterologia
   • Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja medyczna
   • Neurologia
   • Urologia
   • Reumatologia
   • Endokrynologia
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Reumatologia
   • Choroby płuc
   • Położnictwo i ginekologia
   • Urologia
   • Angiologia
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Diabetologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja medyczna
   • Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Duszniki-Zdrój, Zielona 23     
   Poradnia osteoporozy
   • Kardiologia
   • Endokrynologia
   • Reumatologia
   • Rehabilitacja medyczna
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
 • Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA zs w Polanicy-Zdroju Oddział Kudowa-Zdrój

  Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43 (dolnośląskie / powiat Kudowa-Zdrój)
  Telefon: 74/8680402
  Email: zarzad@zuk-sa.pl
  Witryna: www.zuk-sa.pl
  • Szpital Uzdrowiskowy Nr I Pawilon Zakład Przyrodoleczniczy
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Kardiologia
   • Gastroenterologia
   • Angiologia
   • Endokrynologia
   • Neurologia
   • Hematologia
   • Choroby płuc
   • Diabetologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia Uzdrowiskowa
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Reumatologia
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Hematologia
   • Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Dzienna pomoc lekarska - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna Kardiologiczna
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pracownia Balneoterapii - pijalnia wód
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Urologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Gastroenterologia
   • Kardiologia
   • Reumatologia
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Urologia dziecięca
   • Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Przyrodoleczniczy
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Gastroenterologia
   • Hematologia
   • Reumatologia
   • Kardiologia
   • Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Diabetologia
   • Urologia
   • Choroby płuc
   • Reumatologia
   • Endokrynologia
   • Choroby wewnętrzne
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Hematologia
   • Kardiologia
   • Gastroenterologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia otyłości
   Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne