AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Armii Krajowej 8 (11-300 Biskupiec)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Biskupiec miasto
tel.: 89 715 20 23

Jednostki - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec miasto)
  Telefon: 89 715 20 23
  Email: info@szpital-biskupiec.pl
  Witryna: www.szpital-biskupiec.pl
  • pracownia diagnostyki obrazowej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki kardiologicznej i EEG
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pracownia diagnostyki endoskopowej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia spirometryczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • dział rehabilitacji i fizykoterapii
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci i dorosłych
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • poradnia chirurgii dziecięcej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia urologiczno -andrologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia preluksacyjna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia neurologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • poradnia chirurgii urazowo -ortopedycznej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pracownia elektroterapii
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • pracownia biochemii klinicznej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia hematologii z koagulogią
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia analityki ogólnej
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia serologii grup krwi
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
  • pracownia bakteriologii
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • punkt pobrań materiału do badań
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
  • poradnia kardiologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia leczenia bólu
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia pediatryczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia neonatologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia urologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia urologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia okulistyczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia laryngologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia reumatologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia kardiologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia dla kobiet
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia nadciśnienia tętniczego
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia pulmonologiczna
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kontroli rozruszników
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • poradnia promocji zdrowia
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia chorób wewnętrznych
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia leczenia bólu
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia pediatryczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • poradnia neonatologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
   • poradnia endokrynologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • poradnia urologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • poradnia urologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • poradnia endokrynologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • poradnia okulistyczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • poradnia laryngologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia reumatologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • poradnia kardiologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia dla kobiet
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia nadciśnienia tętniczego
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia pulmonologiczna
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • poradnia kontroli rozruszników
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • poradnia promocji zdrowia
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
 • Pogotowie Ratunkowe

  Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec miasto)
  Telefon: 89 715 20 23
  Email: info@szpital-biskupiec.pl
  Witryna: www.szpital-biskupiec.pl
  • ambulatorium ogólne
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • szpitalny oddział ratunkowy.
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • szpitalny oddział ratunkowy.
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Szpitalny oddział ratunkowy
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • dyspozytornia
    Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Podstawowoa Opiekia Zdrowotna

  Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec miasto)
  Telefon: 89 715 20 23
  Email: info@szpital-biskupiec.pl
  Witryna: www.szpital-biskupiec.pl
  • transport sanitarny
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w poz
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w poz
   Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna