Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Węgierska 21 (38-300 Gorlice)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Gorlice
tel.: 18 35 53 200

Jednostki - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

 • Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

  Gorlice, ul. Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  Telefon: 18 35 53 200
  Email: szpital.gorlice@ibd.pl
  Witryna: www.szpital.gorlice.pl
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Urologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo- Ortopedyczna dla dzieci
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urazowo- Ortopedyczna dla dorosł.
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Laryngologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii i Rozwoju Noworodka
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Neurologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla dzieci i młodzieży
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Reumatologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehablitacyjna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Skórno-Wenerologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Onkologii i Chemioterapii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych dla dorosłych i dzieci
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Geriatryczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Diabetologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia endoskopii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia okulistyczna z pracownią angiografii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Transport sanitarny
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki POZ
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Pracownia elektrofizjologii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Pracownia kontroli rozruszników
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 354  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinety diagnostyczno - zabiegowe
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia stomatologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortodoncja
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Centralna Sterylizatornia i dezynfektornia ze stacją przygotowania łóżek
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
  • Komora Dezynfekcji
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Gruźlicy
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia ftyzjatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pediatryczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Opieki Paliatywnej
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Konsultacyjna Poradnia Stomatologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych Jamy Ustnej
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia laktacyjna
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia chorób naczyń
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Centralna Sterylizatornia i dezynfektornia ze stacją przygotowania łóżek
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
   • Komora Dezynfekcji
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Gruźlicy
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia ftyzjatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Pediatryczna
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Nefrologiczna
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Opieki Paliatywnej
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Konsultacyjna Poradnia Stomatologiczna
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych Jamy Ustnej
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Poradnia laktacyjna
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia laktacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia leczenia chorób naczyń
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej z pracowniami

  Gorlice, ul. Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  Telefon: 18 35 53 200
  Email: szpital.gorlice@ibd.pl
  Witryna: www.szpital.gorlice.pl
  • Pracownia Fizykoterapii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Laboratoriami Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gorlice, Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  • Laboratorium analityczne
   Gorlice, Węgierska 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunologiczna
   Gorlice, Węgierska 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologiczna
   Gorlice, Węgierska 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologiczna
   Gorlice, Węgierska 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytologiczna
   Gorlice, Węgierska 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Histopatolgiczna
   Gorlice, Węgierska 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracowniami

  Gorlice, ul. Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  Telefon: 18 35 53 200
  Email: szpital.gorlice@ibd.pl
  Witryna: www.szpital.gorlice.pl
  • Pracownie Rentgenowskie
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Pracownia Ultrasonografii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Angiografii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
 • Zakład Rehabilitacji Dziennej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gorlice, Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  • Dział Diagnostyczny
   Gorlice, Węgierska 21     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Kinezyterapii
   Gorlice, Węgierska 21     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Gorlice, Węgierska 21     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Balneoterapii
   Gorlice, Węgierska 21     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Gorlice, Węgierska 21     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia ciepłolecznictwa
   Gorlice, Węgierska 21     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia elektrolecznictwa
   Gorlice, Węgierska 21     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Laboratoriami

  Gorlice, ul. Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  Telefon: 18 35 53 200
  Email: szpital.gorlice@ibd.pl
  Witryna: www.szpital.gorlice.pl
  • Medyczne Labolatorium Diagnostyczne
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zespoły ratownictwa medycznego

  Gorlice, ul. Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  Telefon: 18 35 53 200
  Email: szpital.gorlice@ibd.pl
  Witryna: www.szpital.gorlice.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" stacjonujący w Łużnej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 36 430  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" stacjonujący w Uściu Gorlickim
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 36 430  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zintegrowane stanowisko dyspozytorskie
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" stacjonujący w Uściu Gorlickim
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" stacjonujący w Uściu Gorlickim
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa