Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chopina 13 (23-200 Kraśnik)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Kraśnik
tel.: 81 8251340

Jednostki - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  Kraśnik, ul. Chopina 13 (lubelskie / powiat Kraśnik)
  Telefon: 81 8251340
  • Poradnia chirurgiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-68  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251351  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia laryngologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-60  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-67  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-64  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-52  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-55  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-63  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób kobiecych i kobiet ciężarnych
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-65  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-73  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-63  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-61  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neonatologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251393  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251322  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia po chorobach zakaźnych
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-72  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251333  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia laryngologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251364  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251372  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251305  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251372  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób kobiecych i kobiet ciężarnych
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251318  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251393  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-14  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia onkologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8254859  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-24  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251340  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-24  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia urologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251393  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8254803  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-53  
   Punkt pobrań materiałów do badań
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 81 8254859  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraśnik, ul. Chopina 13      Telefon: 818251393  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Specjalistyczna poradnia internistyczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia prewencji miażdżycy
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia cytologiczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
  • Poradnia leczenia zeza
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia badania słuchu (audiometryczna)
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia USG
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia leczenia osteoporozy
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Publiczne centrum medycyny rodzinnej
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób sutka
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Promocja zdrowia
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Specjalistyczna poradnia dziecięca
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia leczenia paliatywnego
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Punkt szczepień przeciw wściekliźnie
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Publiczne centrum medycyny rodzinnej
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Specjalistyczna poradnia internistyczna
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia zapobiegania i leczenia cukrzycy
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia padaczki
   Kraśnik, ul. Chopina 13     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Specjalistyczna poradnia internistyczna
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia okulistyczna
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia prewencji miażdżycy
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pracownia cytologiczna
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
   • Poradnia leczenia zeza
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pracownia badania słuchu (audiometryczna)
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pracownia USG
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia leczenia osteoporozy
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Publiczne centrum medycyny rodzinnej
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób sutka
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Promocja zdrowia
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Specjalistyczna poradnia dziecięca
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia leczenia paliatywnego
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Punkt szczepień przeciw wściekliźnie
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Publiczne centrum medycyny rodzinnej
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Specjalistyczna poradnia internistyczna
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Poradnia zapobiegania i leczenia cukrzycy
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Kraśnik, ul. Chopina 13     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia padaczki
    Kraśnik, ul. Chopina 13