Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wysokie Brzegi 4 (32-600 Oświęcim)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Oświęcim
tel.: 33 844-82-00

Jednostki - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

 • Poradnie Specjalistyczne

  Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 (małopolskie / powiat Oświęcim)
  Telefon: 33 844 82 00
  Email: dyrekcja@szpital.oswiecim.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Diabetologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Hematologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Odwykowa
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Płuc i Grużlicy dla Dzieci
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Onkologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Neonatologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Punkt Szczepień
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neonatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chorób tarczycy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nefrologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Naczyń Mózgowych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób tarczycy
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia nefrologiczna
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Poradnia Proktologiczna
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Wad Postawy
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Preluksacyjna
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Chorób Naczyń Mózgowych
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Logopedyczna
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Zakład diagnostyki oraz pracownie diagnostyczne i terapeutyczne

  Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 (małopolskie / powiat Oświęcim)
  Telefon: 33 844 82 00
  Email: dyrekcja@szpital.oswiecim.pl
  • Laboratorium Analityczne wraz z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Mikrobiologiczne
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Diagnostyki Endoskopowej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Elektroencefalograficzna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Badań Czynnościowych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Rengenodiagnostyki Ogólnej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
 • Pogotowie Ratunkowe

  Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 (małopolskie / powiat Oświęcim)
  Telefon: 33 844 82 00
  Email: dyrekcja@szpital.oswiecim.pl
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy - Brzeszcze
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny - Oświęcim
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy Kęty
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy Oświęcim
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy Zator
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy - Oświęcim
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Sekcja Powiadamiania Ratunkowego i Usług Medyczno-Transportowych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Wyjazdowy Podstawowy - Oświęcim
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Sekcja Powiadamiania Ratunkowego i Usług Medyczno-Transportowych
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa