AMICUR - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Orzeszkowej 55 (50-311 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 71 / 322-17-44

Jednostki - AMICUR - Ambulatoryjne Świadczenia...

 • AMICUR - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

  Wrocław, Orzeszkowej 55 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  Telefon: 071 322-56-20
  Email: amicur@wp.pl
  • Poradnia ogólna POZ
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna POZ
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Orzeszkowej 55      Telefon: 71 / 322-17-44  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna - konsultacyjna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia konsultacyjna (planowania rodziny i rozrodczości)
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet EKG
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt poboru materiału do badań
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny
   Wrocław, Orzeszkowej 55      Telefon: 071 322-56-20  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dermatologiczny
   Wrocław, Orzeszkowej 55      Telefon: 071 322-56-20  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej - konsultacyjna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szkoła rodzenia
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia laryngologiczna konsultacyjna
   Wrocław, Orzeszkowej 55     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej - konsultacyjna
    Wrocław, Orzeszkowej 55     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szkoła rodzenia
    Wrocław, Orzeszkowej 55     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
    • Zdrowie matki i dziecka
   • Gabinet zabiegowy
    Wrocław, Orzeszkowej 55     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
   • Poradnia alergologiczna
    Wrocław, Orzeszkowej 55     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia laryngologiczna konsultacyjna
    Wrocław, Orzeszkowej 55     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia