ANESTVIP Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Gogolińska 15 (47-100 Strzelce Opolskie)
wojewodztwo: opolskie
powiat: Strzelce Opolskie miasto
tel.: 731747950