Anna Zielińska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Zielińscy "

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Stara Kamienica 62 (58-512 Stara Kamienica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Stara Kamienica
tel.: 075 751-42-30

Jednostki - Anna Zielińska NZOZ " Zielińscy "

 • Anna Zielińska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Zielińscy "

  Stara Kamienica, Stara Kamienica 62 (dolnośląskie / powiat Stara Kamienica)
  Telefon: 075 751-42-30
  Email: nzozzielinscy@op.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Poradnia położnej środowiskowo rodzinnej
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diagnostyki laboratoryjnej
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materaiłu do badań
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia fizjoterapii
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Stara Kamienica, Stara Kamienica 62      Telefon: 075 751-42-30  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna