ARS-MEDICA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Budzów 178 (57-214 Budzów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Stoszowice
tel.: 074 8181821

Jednostki - ARS-MEDICA

 • ARS-MEDICA

  Budzów, Budzów 178 (dolnośląskie / powiat Stoszowice)
  Telefon: 074 818-18-24
  Email: arsmedicabudzow@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)
   Budzów, Budzów 178     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Budzów, Budzów 178     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Budzów, Budzów 178     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej
   Budzów, Budzów 178     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Budzów, Budzów 178     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Budzów, Budzów 178     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pediatryczny-opieka nad zdrowym dzieckiem
   Budzów, Budzów 178     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pediatryczny-opieka nad zdrowym dzieckiem
    Budzów, Budzów 178     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne