"ARS MEDICA" s.c. Zakład Usług Medycznych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kopernika 1 (58-500 Jelenia Góra)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: M. Jelenia Góra
tel.: 75 752-51-49

Jednostki - "ARS MEDICA" s.c. Zakład Usług...

 • "ARS MEDICA" s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jelenia Góra, Mickiewicza 30 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  • Gabinet Internistyczny Ogólny
   Jelenia Góra, Mickiewicza 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Pracownia badań wysiłkowych
   Jelenia Góra, Mickiewicza 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia EKG
   Jelenia Góra, Mickiewicza 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Jelenia Góra, Mickiewicza 30     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Poradnia medycyny pracy
   Jelenia Góra, Mickiewicza 30     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Jelenia Góra, Mickiewicza 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • "ARS MEDICA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Jelenia Góra, Kopernika 1 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  Telefon: 75 752-57-60
  Email: atar@onet.pl
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Jelenia Góra, Kopernika 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
  • Poradnia sportowo-lekarska
   Jelenia Góra, Kopernika 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Gabinet zabiegowy
   Jelenia Góra, Kopernika 1      Telefon: 757525149  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień
   Jelenia Góra, Kopernika 1      Telefon: 757525149  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet internistyczny ogólny
   Jelenia Góra, Kopernika 1      Telefon: 757525149  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Jelenia Góra, Kopernika 1      Telefon: 757525149  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Jelenia Góra, Kopernika 1      Telefon: 75 75251149  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia badań wysiłkowych
   Jelenia Góra, Kopernika 1      Telefon: 75 7525149  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Jelenia Góra, Kopernika 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Jelenia Góra, Kopernika 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Jelenia Góra, Kopernika 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Jelenia Góra, Kopernika 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza rodzinnego
    Jelenia Góra, Kopernika 1     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Jelenia Góra, Kopernika 1     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pracownia EKG
    Jelenia Góra, Kopernika 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Jelenia Góra, Kopernika 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna