B&M MEDYK Sp. z o.o. Pzychodnia Lekarska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piekarska 7 (59-220 Legnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: M. Legnica
tel.: 76/8565119

Jednostki - B&M MEDYK Sp. z o.o. Pzychodnia Lekarska

 • B&M MEDYK Sp. z o.o. Pzychodnia Lekarska

  Legnica, Piekarska 7 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  Telefon: 76/8565119
  Email: ksiegowosc@medyk.legnica.pl
  • Poradnia lekarza POZ (internistyczna)
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Legnica, Piekarska 7      Telefon: 76 / 856 51 19  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Legnica, Piekarska 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Legnica, Piekarska 7     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet neurologiczny
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet okulistyczny
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet otolaryngologiczny
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet fizykoterapii
   Legnica, Piekarska 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Legnica, Piekarska 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia preluksacyjna
   Legnica, Piekarska 7      Telefon: 076 952-52-43  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Legnica, Piekarska 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczna
    Legnica, Piekarska 7     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia zeza
    Legnica, Piekarska 7     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia jaskry
    Legnica, Piekarska 7     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka