BABI-MED SP.J.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sobieskiego 19 (41-500 Chorzów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Chorzów
tel.: 32 24 12 831

Jednostki - BABI-MED SP.J.

 • BABI-MED E. Nowosad, R. Krysiak Spółka jawna

  Chorzów, Sobieskiego 19 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  Telefon: 32 24 12 831
  Email: babi-med@alpha.pl
  Witryna: www.babi-med.pl
  • Poradnia Położnych Środowiskowych
   Chorzów, Sobieskiego 19      Telefon: 32 24 12 831  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Szkoła Rodzenia
   Chorzów, Sobieskiego 19      Telefon: 32 24 12 831  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej
   Chorzów, Sobieskiego 19      Telefon: 32 24 12 831  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze w środowisku domowym
   Chorzów, Sobieskiego 19      Telefon: 32 24 12 831  
   Opieka domowa, rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowia środowiskowe
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowia środowiskowe
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowia środowiskowe
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Chorzów, Sobieskiego 19      Telefon: 32 24 12 831  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej