Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II

Działalność lecznicza
Szpital wielospecjalistyczny

adres: Wyzwolenia 18 (43-300 Bielsko - Biała)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bielsko-Biała
tel.: 33 8164061

Jednostki - Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana...

 • Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II

  Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 8164370
  Email: szpital@onkologia.bielsko.pl
  Witryna: www.onkologia.bielsko.pl
  • Oddział Diagnostyki Onkologicznej i Gastroenterologii
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984080 (82)  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984050 (30)  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej wraz z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984036  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Ginekologii Onkologicznej wraz z odcinkiem ginekologii krótkoterminowej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984086  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Radioterapii
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984068 (47)  
   Oddział radioterapii
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Onkologiczny
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 8164061  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Oddział Opieki Paliatywnej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984017 (82)  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja stacjonarna
  • Przychodnia Onkologiczna
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984009 (48, 53, 60, 61, 78)  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Stomijna
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984015  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Piersi
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984098 (78)  
   Poradnia leczenia bólu
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia Opieki Paliatywnej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984098 (78)  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Zakład Radioterapii z pracownią brachyterapii
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984065  
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984099 (26)  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 8164192  
   Dział anestezjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Genetyka kliniczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984022  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984016  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Laboratorium Analityczne
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984055  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984043, 8166040  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984098  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zakład Fizyki Medycznej
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984034  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Onkologiczna Poradnia Genetyczna
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984053  
   Poradnia genetyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
  • Blok operacyjny
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984020 (32)  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia hepatologiczna
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia hepatologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia hematologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • Pracownia mammotomiczna
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984099 (26)  
   Pracownie inne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Bielsko - Biała, Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984021  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia