"BETA-MED" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ks. Skorupki 71 (05-091 Ząbki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ząbki
tel.: 22 7816335, 22 7815842

Jednostki - "BETA-MED" NZOZ

 • "BETA-MED" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Ząbki, Ks. Skorupki 71 (mazowieckie / powiat Ząbki)
  Telefon: 22 7816335, 22 7815842
  Email: beta-med@wp.pl
  Witryna: www.beta-med.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dermatologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG )
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia neurologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335 ; 22 7815842  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335 ; 22 7815842  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia antynikotynowa
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Nocna i dzienna pomoc lekarska w ramach POZ
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 7816335, 22 7815842  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia kardiologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 781-63-35  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia chorób płuc
   Ząbki, Ks. Skorupki 71      Telefon: 22 781-63-35  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia alergologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewczat
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej dla dzieci
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Ambulatorium ogólne
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium pediatryczne
   Ząbki, Ks. Skorupki 71     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia okulistyczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia ortodontyczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia ortodontyczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia alergologiczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewczat
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej dla dzieci
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Dział (pracownia) fizjoterapii
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) fizykoterapii
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) masażu leczniczego
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia wad postawy
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia antynikotynowa dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Ambulatorium ogólne
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Ambulatorium pediatryczne
    Ząbki, Ks. Skorupki 71     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna