Bielańskie Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Cegłowska 80 (01-809 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Bielany
tel.: 22 56 90 353

Jednostki - Bielańskie Centrum Medyczne

 • Przychodnia Przyszpitalna

  Warszawa, Cegłowska 80 (mazowieckie / powiat Bielany)
  Telefon: 22 569-04-70
  Email: dyrektor@bielanski.med.pl
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Poradnia Andrologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Patologiii Ciąży (Ryzyka Okołoporodowego)
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna (Cytodiagnostyczna)
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego (STOMIJNA)
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia onkologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia onkologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci-Ortoptyczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Elektroencefalografii
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia Densytometrii
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia Radioimmunologii
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia logopedyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Niepłodności
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Padaczki
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Pracownia Endoskopowa
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Mikrokrążenia
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Zdrowie środowiskowe - Psychiatria
  • Poradnia Hematologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hematologia
  • Poradnia Laktacyjna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Naczyniowej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Leczenia Jaskry
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Endokrynologicznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Dzieci
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Alergologicznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Otolaryngologicznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Audiologicznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Stomatologicznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Urologicznej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgii Przewodu Pokarmowego (stomijna)
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia onkologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Pediatryczna (konsultacyjna)
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Rozrodczości
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Embriologii
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego dla dzieci
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Okresu Przekwitania (menopauzy )
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Poradnia Specjalistyczna Pediatryczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pediatryczna (konsultacyjna)
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Poradnia Rozrodczości
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Pracownia Embriologii
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego dla dzieci
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Poradnia Okresu Przekwitania (menopauzy )
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Poradnia Chirurgii Ręki
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Poradnia Specjalistyczna Pediatryczna
    Warszawa, Cegłowska 80     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji

  Warszawa, Cegłowska 80 (mazowieckie / powiat Bielany)
  Telefon: 22 569-04-64
  Email: dyrektor@bielanski.med.pl
  Witryna: www.bielanski.med.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Fizjoterapii (Pracownia Fizjoterapii)
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Balneoterapii ( Pracownia Balneoterapii )
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Balneologia i medycyna fizykalna
 • Zakład Izotopów i Tyreologii

  Warszawa, Cegłowska 80 (mazowieckie / powiat Bielany)
  Telefon: 22 569-02-95
  Email: dyrektor@bielanski.med.pl
  Witryna: www.bielanski.med.pl
  • Pracownia Izotopowa (konsultacje, leczenie badania scyntygraficzne )
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
 • Zakład Patomorfologii

  Warszawa, Cegłowska 80 (mazowieckie / powiat Bielany)
  Telefon: 22 569-02-89
  Email: dyrektor@bielanski.med.pl
  • Pracownia Badań Biopsyjnych
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia Badań Cytodiagnostycznych
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia Badań Pośmiertnych
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia histopatologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia Neuropatologiczna
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia Technik Specjalnych
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
 • Zakład Rentgenodiagnostyki i Diagnostyki Obrazowej

  Warszawa, Cegłowska 80 (mazowieckie / powiat Bielany)
  Telefon: 22 569-02-89
  Email: dyrektor@bielanski.med.pl
  Witryna: www.bielanski.med.pl
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Naczyniowej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Warszawa, Cegłowska 80     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa