Bródnowskie Centrum Kliniczne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Kondratowicza 8 (03-242 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Targówek
tel.: 22 326-59-87

Jednostki - Bródnowskie Centrum Kliniczne

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 326-55-00
  Email: sor@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć - punkt przyjęć planowych
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
 • Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 326-55-00
  Email: wewnidiabet@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Diabetologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Internistycznej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Endokrynologiczny
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: (22) 32 65 500  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
 • Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenetrologii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 326-55-00
  Email: wewnigastro@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Gastroenterologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopii Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego (Pracownia Gastroskopii)
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopii Zabiegowej z Pracownią RTG
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Kolonoskopii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 326-55-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: wewnikard@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Kardiologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hipertensjologia
  • Pododdział Wszczepiania Rozruszników
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pododdział Kardiologii Jednego Dnia
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hipertensjologia
  • Pracownia Echokardiografii (Echa Serca)
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Hipertensjologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Hipertensjologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
 • Zespół Oddziałów Neurologii

  Warszawa, Kondratowicza  (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: neurologia@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Neurologii
   Warszawa, Kondratowicza       Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Oddział Udarowy
   Warszawa, Kondratowicza       Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Warszawa, Kondratowicza       Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: oit@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Zespół Oddziałów Neonatologii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: neonatologia@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Neonatologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Patologii Noworodka
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Diagnostyka obrazowa - Neonatologia
 • Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: ginpol@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Ginekologii Jednego Dnia
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Onkologii Ginekologicznej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chemioterapii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Pracownia USG (badania ginekologiczne)
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: chiroginacz@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Chirurgii Jednego Dnia
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: (22) 32 65 500  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
 • Oddział Neurochirurgii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: neurochirurgia@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Neurochirurgii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
 • Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: sekretariat@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
 • Zespół Oddziałów Okulistyki

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: okulistyka@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Okulistyki
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Okulistyki Jednego Dnia
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
 • Zespół Oddziałów Otolaryngologii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: otolaryngologia@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Otolaryngologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Pododdział Otolaryngologii Jednego Dnia
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
 • Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: psychiatria@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Oddział Psychiatrii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Oddział Detoksykacji Alkoholowej (OLAZA-Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich)
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Psychiatryczna
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
 • Blok Operacyjny

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: zdl@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Pracownia Analityki Ogólnej (z Pracownią WZW) z Punktem Pobrań
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Hematologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Hematologia
  • Pracownia Serologii z Bankiem Krwi
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunochemii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Diagnostyki Izotopowej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: usg@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Pracownia USG
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Samodzielna Pracownia EEG

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Pracownia EEG
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
 • Samodzielna Pracownia EMG

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Pracownia EMG
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Apteka Szpitalna

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: apteka@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Apteka Szpitalna
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • Centralna Sterylizatornia

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Centralna Sterylizatornia
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zakład Patomorfologii

  Warszawa, Kondratowicza 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 32 65 500
  Email: patomorfologia@brodnowski.pl
  Witryna: www.brodnowski.pl
  • Zakład Patomorfologii
   Warszawa, Kondratowicza 8      Telefon: 22 32 65 500  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia